ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Acrobat 7,5/66,7 WG

Κωδικός: Acrobat 7,5/66,7 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Dimethomorph: 7,5% β/β

Mancozeb: 66,7% β/β 

Βοηθητικές ουσίες: 8,85% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μείγµα δύο µυκητοκτόνων, του dimethomorph διασυστηµατικού µυκητοκτόνου µε αποπλαστική και διελασµατική κίνηση που ανήκει στη χηµική οµάδα των παραγώγων του κινναµικού οξέος και εµφανίζει αξιόλογη προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του mancozeb, μυκητοκτόνου επαφής µε προληπτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής                                        

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)   
Καλλιέργειες(α)                   Στόχος                                γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι     

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

200-250 100-200 50-80

Εφαρµογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν µήκος περίπου 10 εκ., µετά από 14 ηµέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο µετά τη γονιµοποίηση.

4│10-14

 28

Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι (Θ+Υ)

Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis)

200-240 100-240 50-100

Εφαρµογές µε την εµφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ηµέρες, εφόσον υπάρχει πρόβληµα.

47-10

7 (Θ)
14 (Υ)

Πατάτα 

Περονόσπορος (Phytophthora infestans)

- 200-240 50-100

Εφαρµογές που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., µετά από 10 ηµέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο µετά την γονιµοποίηση.

410-12

14

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται µε αρκετά σκευάσματα όπως: KARATE 5 SC (lamda cyhalothrin), FASTAC 10 SC (alpha cypermethrin), SUMI-ALPHA 5 EC (esfenvalerate), Θείο Βρέξιµο 80 WP, ΤΟΠΑΣ 10 EC (penconazole), SCALA 40 SC (pyrimethanil), OHAYO 50 SC (fluazinam).

Φυτοτοξικότητα:

∆εν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Οι εφαρµογές γίνονται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας, σε εναλλαγή µε μυκητοκτόνα µε διαφορετικό µηχανισµό δράσης από αυτόν του dimethomorph. Συνιστάται να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται σχετικά προγράµµατα.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07 

GHS08

GHS09

Συσκευασίες:

Σακούλα

    1 Kg

Ανά 10

Σακούλα  2,5 Kg Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).