ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC

Code: QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Quizalofop-p-ethyl 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 94,60% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο PHI (β,γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος                                       κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι

 

Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια

(1α)

 

 

 

 

Πολυετή Αγρωστώδη Ζιζάνια

(1β)

                   

100 – 150

 

 

 

 

 

200 - 300

                   

30-40

 

 

 

 

 

 30-40

                   

Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2–3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

                   

1

                   

80

Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα, Σόγια

60

Βιομηχανικά φυτά: Ηλίανθος, Καπνός

35

Καλλωπιστικά φυτά

M/E

Κτηνοτροφικά φυτά: Μηδική

21

Κολοκυνθοειδή: Κολοκύθι

7

Κολοκυνθοειδή: Πεπόνι

56

Λαχανικά: Καρότο, Μαρούλι, Σπανάκι

21

Λαχανικά: Λάχανο

56

Λαχανικά: Κρεμμύδι, Σέλινο

70

Λαχανικά: Ραδίκι, Σκόρδο

49

Μηλοειδή: Μηλιά

35

Πατάτα                                                          

35

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά

35

Σολανώδη: Πιπεριά, Τομάτα

56

Φράουλα

35

Ψυχανθή: Αρακάς

70

Ψυχανθή: Κουκιά, Ρεβίθι, Φακή

21

Ψυχανθή: Μπιζέλι

49

Ψυχανθή: Φασόλι

35

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

(γ) Μ/Ε: Μη εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

1. Καταπολεμούμενα Ζιζάνια
 
(α) Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αlopecurus spp. (Αλεπονουρές), Apera spicaventi (Ανεμόχορτο), Bromus spp. (Βρώμη), Dactylis spp. (Δακτυλίδες), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Echinochloa crus–galli (Μουχρίτσα), Eleusine indica (Ελευσίνη), Hordeum spp. (Κριθάρια), Lolium spp. (Ήρες), Phalaris spp. (Φαλαρίδες), Panicum spp. (Πάνικο), Setaria spp. (Σετάριες), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο), Triticum spp. (Σιτάρια).
 
(β) Πολυετή Ζιζάνια: Agropyron repens (Αγρόπυρο), Agrostis stolonifera (Άγρωστις), Cynodon dactylon (Αγριάδα), Paspalum spp. (Πάσπαλο), Sorghum halepense (Bέλιουρας από ριζώματα).
 
2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.
 
3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.
 
4. Χρόνος Εφαρμογής:
Τα Cynodon dactylon καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 – 20 εκατοστά.
Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45 – 50 εκατοστά.
Η Poa annua (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 – 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμ.
 
5. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.

Φυτοτοξικότητα:

Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

SZ1- Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ5- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

SZ8- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ11- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

 

Μη χρησιμοποιήσετε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του QUIZALOFOP–P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 250 cc Ανά 30

Φιάλη

    1 lt

Ανά 16

Δοχείο

    3 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.