ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

RENOX 40 SL

Code: RENOX 40 SL

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

MCPA οξύ 40% β/ο (υπό μορφή άλατος Καλίου 47,6% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 63,5% β/β

Μορφή:

SL, Πυκνό Διάλυμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση ετήσιων και ορισμένων πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων.

Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο PHI (β,γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Ακαλλιέργητες εκτάσεις

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200-300

20-40

Δύο εφαρμογές την άνοιξη με μεσοδιάστημα 28 ημέρες.

Στάδιο ζιζανίων: Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη.

Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με τις μεγαλύτερες δόσεις από το μπουμπούκιασμα μέχρι πριν από την άνθηση.

2

Μ/Ε

Γκαζόν αγρωστωδών

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200-300

20-40

2

Μ/Ε

Μόνιμοι βοσκότοποι και λιβάδια με αγρωστώδη

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200-300

20-40

2

Μ/Ε

Σιτηρά: Αραβόσιτος

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200

20-40

Στάδιο αραβοσίτου: Από 3 έως 6 φύλλα.

Στάδιο ζιζανίων: Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη.

Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με τις μεγαλύτερες δόσεις από το μπουμπούκιασμα μέχρι πριν από την άνθηση.

1

Μ/Ε

Σιτηρά: Κριθάρι, Σιτάρι

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200

20-40

Στάδιο σιτηρών: Από το αδέλφωμα μέχρι την εμφάνιση του πρώτο κόμβου (αρχή καλαμώματος).

Στάδιο ζιζανίων: Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη.

Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με τις μεγαλύτερες δόσεις από το μπουμπούκιασμα μέχρι πριν από την άνθηση.

1

Μ/Ε

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

(γ) Μ/Ε: Μη εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

1. Μην ψεκάζετε πριν το αδέλφωμα ή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους των σιτηρών.

2. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Άγριο γογγύλι (Brassica napus), Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Γεράνια (Geranium spp.), Βούρλο μικρό (Juncus bufonius), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Ζωχός (Sonchus arvensis), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Καρδαμίνα (Cardamine hirsutα), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Λάμιο πορφυρό (Lamium purpureum), Λουβουδιά (Chenopodium album), Λουβουδιά πολύσπερμη (Chenopodium polyspermum), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Μυρώνι (Scandix pectin-veneris), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), Πεντάνευρα (Plantago spp.), Ρόκα (Eruca vesicaria), Σπέργουλα (Spergula arvensis).
 
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Αγριοράδικο (Taraxacum officinale), Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Aνθεμίδα (Anthemis arvensis), Βερόνικες (Veronica spp.), Κεράστιo (Cerastium spp.), Λάπαθα (Rumex spp.), Κίρσιο (Cirsium arvense), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Πικραλίδα (Crepis capillaris), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Ρανούγκουλοι (Ranunculus arvensis & Ranunculus repens), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Χαμομήλι (Matricaria spp.).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο MCPA.

Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή.

Να εφαρμόζεται όταν επικρατούν θερμοκρασίες μεταξύ 0οC και 25οC.

Αποφεύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, παγωνιά, νεροκρατήματα, ισχυροί ψυχροί άνεμοι κ.ά.

Σε περίπτωση εφαρμογής στο γκαζόν, να μην επιτρέπεται η είσοδος μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Στις περιπτώσεις αποτυχίας των ετήσιων καλλιεργειών είναι δυνατή η επανασπορά μετά από 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) εβδομάδες τουλάχιστον.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 850 cc Ανά 20

Δοχείο

    5 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.