ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

GENOXONE® ZX

Code: GENOXONE® ZX

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

2,4-D 9,3% β/ο

Triclopyr 10,36% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 67,8% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για θάμνους, βάτα/ πουρνάρια, ξυλώδη φυτά και άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE(β)  PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού  κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Ακαλλιέργητες εκτάσεις

Βάτα (Rubus spp.), θάμνοι-πουρνάρια, ξυλώδης βλάστηση.

 

Πλατύφυλλα ζιζάνια:

i) ευαίσθητα:Κίρσιο (Cirsium arvense), τσουκνίδα (Urtica spp.), επιλόβιο (Epilobium spp.), Geum urbanum, γεράνι (Geranium spp.).

ii) μετρίως ευαίσθητα: Αγριοράδικο (Taraxacum spp.)

1.250

125

10

Ψεκασμός φυλλώματος με εστιακή εφαρμογή όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά (BBCH 13 ως BBCH 91) από άνοιξη μέχρι τέλος καλοκαιριού.

1

Μ/Ε

Αποξήρανση κούτσουρων, κομμένων κορμών

Διάλυση σε αναλογία 1:2 σε νερό και εφαρμογή 325 ml/ m2 επιφάνειας κορμού

-

-

Απευθείας εφαρμογή στον κομμένο κορμό, αμέσως μετά το κόψιμο του κορμού, με ψεκασμό ή με επάλειψη.

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

1) Εστιακή εφαρμογή του προϊόντος με κατεργασία ≤20% της περιοχής.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Μη εφαρμόσιμο.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να αποφευχθεί η διασπορά σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες ή θερμοκήπια και η επαφή σταγονιδίων με κωνοφόρα ή άλλα δένδρα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Η ελάχιστη περίοδος ενός μηνός είναι απαραίτητη μεταξύ της εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου και της σποράς σιτηρών. Σπορά ή φύτευση πλατύφυλλων καλλιεργειών θα πρέπει να αποφεύγεται την ίδια καλλιεργητική περίοδο με την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Φύτευση δένδρων μπορεί να γίνει ένα μήνα μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Για τα παραγωγικά ζώα 14 ημέρες.
Για τον άνθρωπο όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει εντελώς.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS02

GHS02

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

250 cc

Ανά 20 

Φιάλη

    1 lt

Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.