ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Thiramisol 80 WG

Κωδικός: Thiramisol 80 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Thiram 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 18,3% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία thiram ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα διμεθυλο – διθειοκαρβαμιδικά. Το thiram παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάπτυξη του μυκηλίου εμφανίζοντας προληπτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το THIRAMISOL 80 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει της με αρ. πρωτ. 186865/02.07.2010 χορήγηση άδειας παράλληλης εισαγωγής του Υ.Α.Α.Τ (Σχετικές Αποφάσεις YAAT, Downloads)

Σύντομη περιγραφή

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ)
(ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (Οινοποιήσιμo)

Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)

250-300

300

100

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 61-81) από την αρχή της άνθησης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης.

3│7-14

35

Καλλωπιστικά φυτά: Γλαδίολος, Τουλίπα

Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)

250-300

300

50-100

-

-

Μ/Ε

Λαχανικά (Θ): Μαρούλι

Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)

250-300 300 50-100

Μια προληπτική εφαρμογή στα στάδια (BBCH 14-19) με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας (από το 4ο μέχρι το 9ο πραγματικό φύλλο).

1

Καλύπτεται από το στάδιο της τελευταίας επέμβασης

Μηλοειδή: Αχλαδιά

Καστανή κηλίδωση (Stemphylium vesicarium)
Φουζικλάδιο (Venturia pirina)
250-300 300 100-120*

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 10-81) πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου.

4│7-14 35

Μηλοειδή: Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)

250-300 300 100-120*

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 10-81) πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου.

4│7-14 35

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Ροδακινιά

Εξώασκος (Taphrina deformans),
Κορύνεο (Stigmina carpophila)
250-300 300 100-120*
Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 95-69)
Α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων
Β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν τη διόγκωση των οφθαλμών κατά την άνθηση.
3│7-14 42

Φαιά σήψη (Monilia laxa)

Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων και πλήρους πτώσης πετάλων.

Πυρηνόκαρπα: Δαμασκηνιά, Κερασιά

Εξώασκος (Taphrina deformans),
Κορύνεο (Stigmina carpophila)
250-300 300 100-120*
Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 95-69)
Α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων
Β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν τη διόγκωση των οφθαλμών κατά την άνθηση.
3│7-14 14

Φαιά σήψη(Monilia laxa)

Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων και πλήρους πτώσης πετάλων.

Φράουλα (Θ)

Ανθράκνωση (Colletotrichum spp.)
Τεφρά σήψη(Botrytis cinerea)
250-300 300 100

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 14-19) με την εμφάνιση των πρώτων άσπρων μπουμπουκιών και μέχρι την πτώση των περισσότερων πετάλων.

3│7-14 7

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

* Στα μηλοειδή και στα πυρηνόκαρπα, όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερος από 100 λίτρα/ στρέμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό.

** Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρμόζονται.

Εφαρμόστε τις υψηλότερες δόσεις όταν η πίεση προσβολής είναι μεγαλύτερη, τα φυτά πιο αναπτυγμένα και στις περιπτώσεις προανθικών ψεκασμών.

Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του THIRAMISOL 80 WG.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και την Ορθή Γεωργική Πρακτική. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται μετά από 10 ημέρες.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

 GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Σχετικά αρχεία

Συσκευασίες:

Σακούλα

1 Kg

Ανά 16

Σακούλα 2 Kg Ανά 8

 

 

 

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).