Γενικά Στοιχεία

Το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται στην Μάνδρα Αττικής, σε απόσταση περίπου 35 χλμ. από την Αθήνα, σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22.000 τ.μ. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο πλήρης εξοπλισμός, εγγυώνται την άρτια παραγωγή άνω των 10.000 τόνων ετησίως και τον άριστο ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων μας.

Ακολουθώντας τα οριζόμενα από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και από Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας, οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν ξεχωριστούς ανά κατηγορία προϊόντος (π.χ. ζιζανιοκτόνα) χώρους, οι οποίοι πληρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας, τόσο για την αποθήκευση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας όσο και για την τυποποίηση και συσκευασία των τελικών προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποφυγή οποιασδήποτε πιθανής επιμόλυνσης (cross contamination). Ο χρησιμοποιούμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων, αποτελείται από αυτόματες και μερικές μόνο ημι-αυτόματες μηχανές.

Έχοντας εναρμονιστεί πλήρως με την οδηγία SEVEZO II (σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης), η εταιρεία μας διαθέτει νέα, ειδικά σχεδιασμένη αποθήκη, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές FAO, για την αποθήκευση προϊόντων αυτής της κατηγορίας. Απόδειξη της πρότυπης σχεδιαστικής δομής του αποθηκευτικού χώρου, είναι η επιχορήγηση της κατασκευής του από το εθνικό πρόγραμμα BAME (πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης).

Η ευαισθητοποίησή μας εδώ και πολλά χρόνια σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος - σε μία αρκετά επιβαρημένη περιοχή όπως το Θριάσιο - μας οδήγησε στην εγκατάσταση ειδικής μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων SENTINEL καθώς και στην απόκτηση των απαιτούμενων άδειων για τη διαχείριση υγρών καθώς και στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει πιστοποιούμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004

Τέλος, το σύγχρονο χημείο της εταιρείας, πλήρως εξοπλισμένο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας και υψίστης ακρίβειας και στελεχωμένο από άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, τόσο των ιδιόκτητων προϊόντων, όσο και των προϊόντων που παρασκευάζονται ή/και συσκευάζονται για τρίτους, είναι οι πλέον σύγχρονες και σύμφωνες με τα διεθνή standards ποιότητας (CIPAC Methods).

 

Γεωγραφική Θέση

Το εργοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή νοτίως της Μάνδρας Αττικής, η οποία έχει χαρακτηρισθεί με το Π.Δ. 84/84 ως περιοχή Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων η οποία λειτουργεί ως άτυπη ΒΙΠΕ και επίκεινται σχέδιο άμεσης πολεοδόμησης από τις αρμόδιες αρχές. Το οικόπεδο του εργοστασίου έχει συνολική έκταση 21.912 τ.μ., ενώ, ο καλυμμένος χώρος είναι περίπου 6.000 τ.μ.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε κομβική θέση πλησίον της οποίας διέρχονται σιδηροδρομικοί άξονες, εθνικές οδοί ταχείας κυκλοφορίας και λεωφόροι μέσω των οποίων είναι δυνατή η σύνδεση με τα μεγαλύτερα λιμάνια και αστικά κέντρα της χώρας καθώς και με το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο συνδέεται με ασφαλτοστρωμένη οδό με την παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών (0,5 km απόσταση) και μέσω αυτής με την παλαιά και την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου (οι οποίες απέχουν περίπου 1,5 km). Γειτονικά του εργοστασίου διέρχεται τμήμα της Αττική οδού η οποία συνδέει την εγκατάσταση με την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας (Θεσσαλονίκης) και το διεθνές αεροδρόμιο των Σπάτων. Η εγκατάσταση βρίσκεται επίσης πολύ κοντά στο Λιμάνι του Πειραιά (σε απόσταση 20 km) και γειτονικά του Νέου Λιμανιού της Ελευσίνας (σε απόσταση 3 km), ενώ σε απόσταση 1 km διέρχεται ο σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών-Κορίνθου-Πατρών όπου υπάρχει και τοπικός σιδηροδρομικός σταθμός. Η μετάβαση στο Λιμάνι του Πειραιά γίνεται μέσω της Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού, ενώ στο Λιμάνι της Ελευσίνας η πρόσβαση γίνεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Τέλος, εύκολη είναι και η σύνδεση με το Λιμάνι της Πάτρας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 180 km μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου.