Τα τελικά προϊόντα είναι σε μια από τις παρακάτω τρεις μορφές:

 1. Υγρή.
 2. Κοκκώδη.
 3. Σκόνη.

 

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στην Μάνδρα Αττικής, υπάρχει η δυνατότητα συσκευασίας των παρακάτω τύπων προϊόντων:

 • Εντομοκτόνα σε σκόνη.
 • Υγρά Εντομοκτόνα.
 • Κοκκώδη Εντομοκτόνα.
 • Μυκητοκτόνα σε σκόνη.
 • Ζιζανιοκτόνα σε σκόνη.
 • Υγρά Ζιζανιοκτόνα (συμπεριλαμβανόμενων και των Ορμονικών), σε ξεχωριστή γραμμή συσκευασίας για την αποφυγή επιμόλυνσης (cross contamination).
 • Υποκαπνιστικά.
 • Βιοκτόνα Προϊόντα (Υγειονομικής Σημασίας - Δημόσιας Υγείας, Τρωκτικοκτόνα).

 • Διάφορα Προϊόντα (Απολυμαντικά, Επιφανειοδραστικά, Ρυθμιστές Ανάπτυξης).
 • Προϊόντα Θρέψης - Βιοδιεγέρτες - Υγρά λιπάσματα.

 

Οι μηχανές συσκευασίας έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Πολύ μικρό σφάλμα βάρους (<5 gr στα 5 Kgr).
 • Αυτόματη τροφοδοσία και συσκευασία.
 • Αυτόματη εγγραφή μηνυμάτων (Ημερομηνία Λήξης/ Παραγωγής, Αριθμός παρτίδας).
 • Εύκολο Χειρισμό (με 1 κομβίο).
 • Δυνατότητα χρήσης τυπωμένης και ατύπωτης ταινίας.
 • Είναι κλειστές, στεγανές και εφοδιασμένες με ανεξάρτητη πηγή εξαερισμού.
 • Δυνατότητα παραγωγής σκευασμάτων που καλύπτει όλο το εύρος ποσοτήτων (ανά μονάδα συσκευασίας ) που κυκλοφορούν στην αγορά. Η μέγιστη ικανότητα συσκευασίας για τα τμήματα των υγρών, κόνεων και κοκκωδών ανέρχεται σε 30 τόννους/ημέρα για κάθε είδος και αφορά την δυναμικότητα μιας μόνο βάρδιας.

Κατά μήκος όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, υπάρχει κλειστό σύστημα εξαερισμού το οποίο οδηγεί στο κεντρικό σύστημα του τμήματος και στη συνέχεια σε πλυντηρίδα αλκαλικού διαλύματος για εξουδετέρωση και φίλτρο ενεργού άνθρακα για κατακράτηση των οσμών. Για την περίπτωση των κόνεων, υπάρχει αυτόματο σύστημα κατακράτησης σε σακκόφιλτρα.