ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

ΜΑΖΟΛΑΝ PLUS 80 WP

Κωδικός: ΜΑΖΟΛΑΝ PLUS 80 WP

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Mancozeb 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 5,9% β/β

Μορφή:

WP, Βρέξιμη Σκόνη

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής  

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)

 

Περονόσπορος 
(Plasmopara viticola)


200  200  50-100  Εφαρμογές όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. 4│7-10

28

Mαύρη σήψη
(Guignardia bidwellii),
 
Φόμοψη 
(Cryptosporella Phomopsis viticola)
1-3 ανοιξιάτικες εφαρμογές κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, αμέσως μετά το σχηματισμό του 1ου φύλλου, στο στάδιο των 2-3 φύλλων.
Κολοκυνθοειδή (Υ)Καρπούζι, Κολοκύθι, Πεπόνι
Κλαδοσπορίωση 
(Cladosporium cucumerinum)
 200 200  50-100  Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.  4│7-10
Λαχανικά (Υ): Κρεμμύδι (ξηρό), Σκόρδο (ξηρό)
Περονόσπορος
(Peronospora destructor)
 200-250 250   40-100 Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.  4│7-10  28
Λαχανικά: Καρότο
Αλτερναρίωση
(Alternaria dauci)
 200 200 50-100 Εφαρμογές με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της ασθένειας.  4│14  35
Λαχανικά (Υ): Μαρούλι
Περονόσπορος
(Bremia lactucae)
 200 200 60-100 Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.  4│7  28
Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά
Φουζικλάδιο
(Venturia inaequalis, Venturia pyrina)
150-200 200 50-100 Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης, ρόδινης /λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και 7-10 μέρες αργότερα (καρπίδιο). Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. 4│7-10 28
 Πατάτα
Αλτερναρίωση 
(Altenaria solani),
 
Περονόσπορος 
(Phytophthora infestans)
 - 200  50-100  Εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος περίπου 15-20 εκ., μετά από 7 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. 8│7  7
 Σολανώδη (Υ): Τομάτα
Περονόσπορος
(Phytophthora infestans)
 200 200  50-100  Εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σποροφύτων.  4│7-10
Αλτερναρίωση
(Altenaria solani),
 
Σεπτόρια
(Septoria lycopersici)

Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των ασθενειών.

Σολανώδη (Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά

Αλτερναρίωση
(Altenaria solani)
200 200 50-100

Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.

4│7-10 3

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

 

Παρατηρήσεις

(1) Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του σκευάσματος.
(2) Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
(3) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
(4) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλιές «Golden Delicious». Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες της αχλαδιάς Βουτυράτα, Κόσια και Κρυστάλλι.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: To ΜΑΖΟΛΑΝ PLUS 80 WP περιέχει τη δραστική ουσία mancozeb, μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα MO3  κατά FRAC. To ΜΑΖΟΛΑΝ PLUS 80 WP πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS09

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί    50 gr Ανά 50
Σακούλα  400 gr Ανά 20
Σακούλα  500 gr Ανά 20
Σακούλα      1 Kg Ανά 16
Σακούλα   2,5 Kg Ανά 4
Σάκος    10 Kg Ανά 2
Σάκος    25 Kg -

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).