ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

Diziram 76 WG

Κωδικός: Diziram 76 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Ziram 76% β/β
Βοηθητικές 21,65% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Το Ziram είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο για προληπτική εφαρμογή στα Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για το φουζικλάδιο και την καστανή κηλίδωση και στα Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά) για τον εξώασκο, το κορύνεο και τη φαιά σήψη. Το Ziram παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάπτυξη του μυκηλίου, εμφανίζοντας προληπτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) 

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                         γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

 

Μηλοειδή: Αχλαδιά

 
Καστανή κηλίδωση (Stemphylium vesicarium)
Φουζικλάδιο (Venturia pyrina)
250-300  300  100-120 Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια BBCH 10-81 (πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων, έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου).  

3│7-14

60

Μηλοειδή: Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια BBCH 10-69 (πράσινης κορυφής, ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων, πλήρους πτώσης πετάλων).

Τέλος άνθησης (πτώση πετάλων)

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά

Εξώασκος (Taphrina deformans)
Κορύνεο (Stigmina carpophila)

250-300

300

100-120

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια BBCH 95-69.
Α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων,
Β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν τη διόγκωση των οφθαλμών, κατά την άνθηση.

3│7-14

Τέλος άνθησης (πτώση πετάλων)

Φαιά σήψη (Monilia laxa)

Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων, πλήρους πτώσης πετάλων.

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

(1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
(2) Όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερος από 100 λίτρα / στρέμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό.
(3) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου αυτές εφαρμόζονται.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες μηλιάς «Golden Delicious» και αχλαδιάς «Κρυστάλλι».

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Λόγω του τρόπου δράσης και του χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η συνδυασμένη εφαρμογή του ή η εναλλαγή του με τα νέα εκλεκτικά και θεραπευτικά μυκητοκτόνα, για διεύρυνση του φάσματος δράσης και για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των νέων θεραπευτικών μυκητοκτόνων.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί

200 gr

Ανά 24

Σακούλα

    1 Kg

Ανά 20

Σακούλα     2 Kg Ανά 8
Σακούλα     3 Kg Ανά 4
Σακούλα     4 Kg Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).