ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

KEYLOFOP 36 EC

Κωδικός: KEYLOFOP 36 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Diclofop-methyl 36% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 64,16% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και ορισμένες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α)   Στόχος                    κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα, Καπνός

Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια 

300

30-50

Εφαρμογή με ψεκασμό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 2-3 φύλλων και δεν έχουν καλυφθεί από την καλλιέργεια. 

M/E

 

Λαχανικά: Καρότο

350

40-50

Λαχανικά: Λάχανο

300

30-60

Πατάτα                                           250-300 30-50

Σιτηρά: Σιτάρι μαλακό, Σιτάρι σκληρό

250

30-50

Σιτηρά: Κριθάρι

200-250

30-50

Ψυχανθή: Φασόλι

300

30-60

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

  1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Avena spp. (αγριοβρώμη), Echinocloa crus-galli (μουχρίτσα), Phalaris spp. (φάλαρη), Milium vernale (μίλιο), Setaria spp. (σετάρια), Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο), Lolium multiflorum (πολύανθη ήρα), Eleusine indica (ελευσίνη) κ.ά. Επίσης καταπολεμά Sorghum halepense (βέλιουρα) που προέρχεται από σπόρο.
  2. Στο κριθάρι εφαρμόζεται η δόση των 250 κ.εκ. στο στρέμμα σε περίπτωση μεγάλης προσβολής από αγριοβρώμη.
  3. Στην πατάτα εφαρμόζουμε τη μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Το σκεύασμα δεν πρέπει να συνδυάζεται με ορμονικά ζιζανιοκτόνα. Η εφαρμογή αυτών θα πρέπει να γίνεται 8-10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7 Μη ψεκάζετε όταν φυσάει.

SZ8 Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ12 Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό στο οποίο μπορεί να προστεθεί διαβρεκτικός παράγοντας για καλύτερη απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ψεκαστικού διαλύματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS02

GHS02

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

  1 lt

Ανά 16

Δοχείο

  3 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).