Δίδοντας έμφαση στην ποιοτικό έλεγχο την προϊόντων που παράγει ή/και διαχειρίζεται, η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο με τα απαραίτητα όργανα και βοηθητικές συσκευές που ικανοποιούν τις σχετικές προδιαγραφές οργάνων εργαστηρίων, σύμφωνα με την ορθή εργαστηριακή πρακτική (GLP), χημείο.

Ο έλεγχος την φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των σκευασμάτων, πραγματοποιείται στο εργαστήριο μας σύμφωνα με τις επίσημες μεθόδους CIPAC και AOAC, έτσι όπως ορίζονται από τις σχετικές FAO προδιαγραφές των σκευασμάτων. Σημαντικό τομέα αποτελεί επίσης ο έλεγχος της ποιότητας της συσκευασίας των προϊόντων και η έρευνα σχετικά με τη συμβατότητα των υλικών συσκευασίας. Για τους παραπάνω λόγους, εκτελείται το τεστ της επιταχυνόμενης γήρανσης όπου ελέγχεται η αλλοίωση των παραμέτρων που αντιστοιχεί σε πραγματικό χρόνο αποθήκευσης δύο ετών.