Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών - συνεργατών μας, η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ προχώρησε στην εγκατάσταση και εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών σήμανσης των προϊόντων της (barcode). Η υιοθέτηση της εν λόγω τεχνολογίας διασφαλίζει την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Επιπλέον, η πιστοποίηση του barcode από τη GS1 Ελλάς, εξασφαλίζει τη μοναδικότητα του barcode ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα.

Οι πελάτες - συνεργάτες μας έχουν πλέον τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν το διεθνές σύστημα κωδικοποίησης με barcode των προϊόντων της εταιρείας μας, ώστε να βελτιώσουν όλες τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα όλων των εμπλεκόμενων μερών και κρίκων και την παραγωγικότητα των ανθρώπινων πόρων που διαθέτουν.

Τέλος, η εταιρεία διαθέτει ειδικό λογισμικό μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα on-line επικοινωνίας για διεκπεραίωση παραγγελιών (κεντρικά γραφεία) και αποθήκης μέσω της εγκατάστασης ειδικού λογισμικού για τη διαχείριση των αποθεμάτων.