Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται ανάμιξη των δρώντων συστατικών με αδρανή και βοηθητικές ύλες και συσκευασία. Πραγματοποιούνται δηλαδή, μόνο φυσικές δράσεις χωρίς να λαμβάνουν χώρα χημικές αντιδράσεις, ούτε υπάρχουν παραπροϊόντα.

Παρ' όλα αυτά δημιουργούνται ορισμένα απόβλητα ποικίλης φύσεως τα οποία μπορούν να διακριθούν σε αέρια, υγρά και στερεά. Η διαχείριση τους γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

 

Η εταιρεία διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλλοντος:

1. Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

  • Μονάδα Επεξεργασίας SENTINEL με Αναδευτήρα λυμάτων.
  • Αντλία αναρρόφησης λυμάτων.

2. Κατακράτηση Σκονών

  • Συστήματα απαγωγής.
  • Τέσσερα Σακκόφιλτρα.

3. Κατακράτησης Οσμών

  • Συστήματα απαγωγής.
  • Πλυντηρίδες με αλκαλικό διάλυμα.
  • Φίλτρα ενεργού άνθρακα.