ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

BUZZ 25 WG

Code: BUZZ 25 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Tebuconazole 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες 73,68% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs).

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                  γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Μηλοειδή: Μηλιά                     Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis) 40 60 100-150 Εφαρμογές από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών (λίγο πριν τη ρόδινη κορυφή) έως το τέλος της άνθησης και την πτώση των πετάλων. 2/14  35
Πυρηνόκαρπα: Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa)

50 150 75 Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. 2/14 7

Μονίλια (Monilia laxa)

50-75* 100-150* 75 Εφαρμογές από το στάδιο της εμφάνισης του καρπιδίου έως την πλήρη ωρίμανση και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DMIs. 2/14

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

* Στα Πυρηνόκαρπα για την καταπολέμηση της Μονίλιας, ο μεγάλος όγκος νερού (150 λίτρα/στρέμμα) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση σκευάσματος ανά εκατόλιτρο (50 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος / στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει Υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείρισης ανθεκτικότητας
Χρήση του Buzz 25 WG μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το Tebuconazole.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS06 

GHS08

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί

250 gr

Ανά 20

Κουτί

500 gr (2 x 250 gr)

Ανά 20

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.