ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

Thiramisol 80 WG

Code: Thiramisol 80 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Thiram 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 18,3% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ευρέως φάσματος μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Η δραστική ουσία thiram ανήκει στην ομάδα των διθειοκαρβαμιδικών μυκητοκτόνων και συγκεκριμένα στα διμεθυλο – διθειοκαρβαμιδικά. Το thiram παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις την ανάπτυξη του μυκηλίου εμφανίζοντας προληπτική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το THIRAMISOL 80 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει της με αρ. πρωτ. 186865/02.07.2010 χορήγηση άδειας παράλληλης εισαγωγής του Υ.Α.Α.Τ (Σχετικές Αποφάσεις YAAT, Downloads)

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ)
(ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (Οινοποιήσιμo)

Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)

250-300

300

100

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 61-81) από την αρχή της άνθησης μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης.

3│7-14

35

Καλλωπιστικά φυτά: Γλαδίολος, Τουλίπα

Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)

250-300

300

50-100

-

-

Μ/Ε

Λαχανικά (Θ): Μαρούλι

Τεφρά σήψη (Botrytis cinerea)

250-300 300 50-100

Μια προληπτική εφαρμογή στα στάδια (BBCH 14-19) με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας (από το 4ο μέχρι το 9ο πραγματικό φύλλο).

1

Καλύπτεται από το στάδιο της τελευταίας επέμβασης

Μηλοειδή: Αχλαδιά

Καστανή κηλίδωση (Stemphylium vesicarium)
Φουζικλάδιο (Venturia pirina)
250-300 300 100-120*

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 10-81) πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου.

4│7-14 35

Μηλοειδή: Μηλιά

Φουζικλάδιο (Venturia inaequalis)

250-300 300 100-120*

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 10-81) πράσινης κορυφής, λευκής κορυφής, πτώσης πετάλων και έναρξης ωρίμανσης του καρπιδίου.

4│7-14 35

Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Ροδακινιά

Εξώασκος (Taphrina deformans),
Κορύνεο (Stigmina carpophila)
250-300 300 100-120*
Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 95-69)
Α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων
Β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν τη διόγκωση των οφθαλμών κατά την άνθηση.
3│7-14 42

Φαιά σήψη (Monilia laxa)

Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων και πλήρους πτώσης πετάλων.

Πυρηνόκαρπα: Δαμασκηνιά, Κερασιά

Εξώασκος (Taphrina deformans),
Κορύνεο (Stigmina carpophila)
250-300 300 100-120*
Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 95-69)
Α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των φύλλων
Β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν τη διόγκωση των οφθαλμών κατά την άνθηση.
3│7-14 14

Φαιά σήψη(Monilia laxa)

Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης πτώσης πετάλων και πλήρους πτώσης πετάλων.

Φράουλα (Θ)

Ανθράκνωση (Colletotrichum spp.)
Τεφρά σήψη(Botrytis cinerea)
250-300 300 100

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια (BBCH 14-19) με την εμφάνιση των πρώτων άσπρων μπουμπουκιών και μέχρι την πτώση των περισσότερων πετάλων.

3│7-14 7

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

* Στα μηλοειδή και στα πυρηνόκαρπα, όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερος από 100 λίτρα/ στρέμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μικρότερη συνιστώμενη δόση ανά 100 λίτρα νερό.

** Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που αυτές εφαρμόζονται.

Εφαρμόστε τις υψηλότερες δόσεις όταν η πίεση προσβολής είναι μεγαλύτερη, τα φυτά πιο αναπτυγμένα και στις περιπτώσεις προανθικών ψεκασμών.

Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του THIRAMISOL 80 WG.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και την Ορθή Γεωργική Πρακτική. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα η εφαρμογή του πρέπει να γίνεται μετά από 10 ημέρες.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

 GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Σχετικά αρχεία

Συσκευασίες:

Σακούλα

1 Kg

Ανά 16

Σακούλα 2 Kg Ανά 8

 

 

 

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.