ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

DICASH 48 SL

Code: DICASH 48 SL

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Dicamba 48% β/o ως άλας dimethylammonium

Βοηθητικές ουσίες 49,33 β/β

Μορφή:

SL, Πυκνό Διάλυμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Δρα αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Πυκνό Διάλυμα (SL)

 

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE(β) PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                      κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Αραβόσιτος

 

Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)*,

Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)*,

Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)*,

Λουβαδιά (Chenopodium album)*,

Μεγάλη περικοκλάδα (Calystegia sepium)*,

Κίρσιο (Cirsium arvense)**,

Στύφνος (Solanum nigrum)**,

Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)**,

Τάτουλας (Datura stramonium)**

60

20-40

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός στο στάδιο των 2-5 φύλλων της καλλιέργειας.

1

ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:

*Ευαίσθητα ζιζάνια

**Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην προτεινόμενη καλλιέργεια και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργεια αραβοσίτου που προορίζεται για σποροπαραγωγή.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε DICASH 48 SL, μόνο αραβόσιτος ή άλλα σιτηρά μπορεί να σπαρθούν, μετά από άροση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Κάθε καλλιέργεια, εκτός από τομάτα και καπνός, μπορεί να σπαρθεί το φθινόπωρο μετά τη συγκομιδή αραβοσίτου ή την επόμενη άνοιξη, μετά από άροση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά (24 ώρες).

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

-

Συσκευασίες:

Φιάλη 600 cc Ανά 20

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.