ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

MATEUS 10 CS (Zeon Tech)®

Κωδικός: MATEUS 10 CS (Zeon Tech)®

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Lambda-cyhalothrin 9,43% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 89,52% β/β

Μορφή:

CS, Μικροκάψουλες σε Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο ευρέως φάσματος. Δρα δι’ επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Σύντομη περιγραφή

Μικροκάψουλες σε Εναιώρημα (CS)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE│ME(β) (ημέρες) PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                        κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Ακρόδρυα: Καστανιά

Καρπόκαψα (Cydia sp.)

-

7,5-12,5

100-200

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

214

14

Αμπέλι

Ευδεμίδα (Lobesia botrana),

Κοχυλίδα (Europoecilia ambiquella)

10

10

100

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

214

7

Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι

Αφίδες (Aphis gossypii, Myzus sp.)

-

20

50-80

Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.

214*

14

Θρίπες (Thrips tabaci)

-

20-25

50-80

Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

-

20-25

50-80

Ψεκασμός άμεσα με την έναρξη εκκόλαψης των ωών της β’ και γ’ γενιάς.

Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella)

-

20

50-80

Προληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη των πτήσεων της β’ γενιάς και επανάληψη ανά δεκαπενθήμερο.

Ελιά

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

5

(ανθόβια γενιά)

10

(καρπόβια γενιά)

10-20

200

Ψεκασμός με την έναρξη της εναπόθεσης των ωών.

214

7

Δάκος (Bacteroceras oleae)

125

3,75

300 ml ψεκαστικού υγρού ανά δένδρο/ σε 10 δέντρα/ στρέμμα

Δολωματικός ψεκασμός από εδάφους σε συνδυασμό με εγκεκριμένο εντομοελκυστικό.

Έως 2 εφαρμογές ανάλογα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις δακοπαγίδες.

Κολοκυνθοειδή (Θ+Υ): Αγγούρι, Κολοκύθι

  

Αφίδες (Myzus persicae)

12,5

6,25-18,75 (Θ)

6,25-12,5 (Υ)

50-150 (Θ)

50-100 (Υ)

Για τις αφίδες με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.

214

3

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

Ψεκασμός φυλλώματος. Όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.

Σποντόπτερα (Spodoptera spp.)

Λαχανικά: Λάχανο

Μαμέστρα (Mamestra brassicae),

Πιερίδα (Pieris brassicae)

-

7,5-12,5

50-100

Όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.

214

7

Λαχανικά: Μπρόκολο

10

Μηλοειδή: Αχλαδιά

Ψύλλα (Psylla pyri)

10

10-15

100-150

Ψεκασμοί κατά την Άνοιξη όταν ο πληθυσμός είναι χαμηλός και το Φθινόπωρο με την έναρξη της πτώσης των φύλλων εναντίον των ακμαίων που πρόκειται να διαχειμάσουν.

2

7

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά

Φυλλορύκτες (Phyllonorycter sp.)

10

10-15

100-150

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

214

7

Όλες οι καλλιέργειες

Ακρίδες (διάφορα είδη)**

12,5

6,25-18,75

50-150

Όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος και τα έντομα βρίσκονται στα νυμφικά στάδια.

-

Μ/Ε

Πατάτα

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)

-

10

50-80

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

214

7

Πυρηνόκαρπα: Νεκταρινιά, Ροδακινιά

Φυλλοδέτης (Adoxophyes orana)

10

10-15

100-150

Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.

214

7

Σολανώδη (Θ+Υ): Μελιτζάνα, Πιπεριά, Τομάτα

Αφίδες (Myzus persicae)

12,5

6,25-18,75 (Θ)

6,25-12,5 (Υ)

50-150 (Θ)

50-100 (Υ)

Με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις κορυφές των φυτών όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.

214

3

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)

Όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος.

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera)

Σποντόπτερα (Spodoptera spp.)

Φοινικοειδή***

Κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών (Rhynchophorus ferrugineus) Olivier

8-15

-

-

Α) Ψεκασμός κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία των φοινικοειδών από τις προσβολές του εντόμου.

Β) Ψεκασμός κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, κατά τη διαδικασία της κοπής.

Γ) Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκασμό κάλυψης των φυτών (στα φυτώρια τα φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκασμός κάλυψης).

2

Μ/Ε

Ψυχανθή: Φακή

Βρούχος (Bruchus sp.)

15

-

-

Ψεκασμός κάλυψης κατά την περίοδο που η άνθηση βρίσκεται στο 30%.

210

3

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

* Ο μέγιστος αριθμός των εφαρμογών στο βαμβάκι είναι συνολικά 2 για όλους τους εχθρούς.
** Συλλογική καταπολέμηση με επίβλεψη και ευθύνη του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομ. Αυτοδιοικήσεων.
*** Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή.
 
Λοιπές Παρατηρήσεις:
1. Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.
2. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

 • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
 • Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημίας.
 • Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
 • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με MATEUS 10 CS with zeon technology. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.
 • Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

 GHSO9

GHS09

GHS07

GHS07

Συσκευασίες:

Φιαλίδιο

  25 cc

Ανά 50

Φιάλη

100 cc

Ανά 30

Φιάλη

200 cc

Ανά 30

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
 • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
 • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
 • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).