ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

KITROFEN ULTRA 100 EC

Κωδικός: KITROFEN ULTRA 100 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Pyriproxyfen 10% β/o
Βοηθητικές ουσίες 88,97% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εντομοκτόνο - ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο), παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το KITROFEN ULTRA 100 EC κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά βάσει της υπ’ αρ. 6258/165129 /24.06.2021 άδειας παράλληλου εμπορίου του Υ.Α.Α.Τ.

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού

κ.εκ. σκευάσματος/ στρ.

(μέγιστο)

Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά*, Καρυδιά*, Καστανιά*, Φιστικιά*, Φουντουκιά*

*ΧΗΣ

Κοκκοειδή

Ψώρα του Σαν Ζοζέ 

(Quadraspidiotus perniciosus)

40-50 50 70-100  Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.  

1 (πριν την άνθηση)

Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Βιομηχανικά φυτάΒαμβάκι

Αλευρώδεις (Bemisia tabaci)

Βλέπε
δόση ανά
στρέμμα
50 40-80 Πριν το άνοιγμα των καρυδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. 1
Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής
Ελιά

Λεκάνιο (Saissetia oleae)

30 37,5 100-125 Πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς(2).  1
Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής

Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Λάιμ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά

Κοκκοειδή

Κόκκινη ψώρα (Aonidiella sp.)

Ασπιδιωτός (Aspidiotus sp.)

Λεκάνιο (Saissetia sp.)

Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes beckii)

Παρλατόρια (Parlatoria pergandei)

 50-75  112,5 100-150

Με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 1ης γενιάς.

 1  30

Κολοκυνθοειδή (Θ): Αγγούρι

Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorumBemisia tabaci)

50 75 100-150 Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων(3). 2│10-15 (4) 3

Λωτός*

*ΧΗΣ

Κοκκοειδή

Ψώρα του Σαν Ζοζέ

(Quadraspidiotus perniciosus)

40-50 50 70-100

Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.

1 (πριν την άνθηση) Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά*, Κυδωνιά*, Μηλιά, Μουσμουλιά*

*ΧΗΣ

Κοκκοειδή 

(Quadraspidiotus perniciosus)

40-50 50  70-100 

Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες μορφές.

 1 (πριν την άνθηση) Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής

Κοκκοειδή 

(Pseudaulacaspis pentagona)

30 30 80-100

Πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.

Πεύκα(5) (αστικών και περιαστικών περιοχών) Marchalina hellenica  75

Καλή

διαβροχή

Όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών(5).

(με την προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.)

 Μ/Ε
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά

Κοκκοειδή

Ψώρα του Σαν Ζοζέ

(Quadraspidiotus perniciosus)

 40-50 50  70-100 

Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων.

1 (πριν την άνθηση) Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής

Κοκκοειδή

(Pseudaulacaspis pentagona)

 30 30  80-100  Mε την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.

Σολανώδη (Θ): Μελιτζάνα*, Τομάτα

* ΧΗΣ

Αλευρώδεις 

(Trialeurodes sp.Bemisia sp.)

 50-75 80 100-150  Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων(3). 2│10
3
Σολανώδη (Θ)Πιπεριά

Αλευρώδεις

(Trialeurodes vaporariorumBemisia Tabaci)

 50 75  100-150 Με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων(3). 2│10-15 (4) 3

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Παρατηρήσεις

 1. *ΧΗΣ: Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, Μουσμουλιά, Λωτός και Μελιτζάνα (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

 2. Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της Parlatoria oleae.

 3. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να εφαρμόζεται το KITROFEN ULTRA 100 EC.

 4. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25oC και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη.

 5. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί:

 • Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας.

 • Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το Marchallina hellenica μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνεται παρουσία γεωπόνου.

 • Απαγορεύσεις:

   - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασικά οικοσυστήματα.

   - Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών.

   - Το σκεύασμα να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον.

 • Περιορισμοί προφυλάξεις:

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρηστους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείμενο ψεκασμό.

Οι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμανση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. Σε κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων.

Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου Marchallina hellenica σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματοποιείται:
Α. Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.

Β. Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ.) με ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επιβλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει pyriproxyfen σε εναλλαγή με άλλα εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιαλίδιο   25 cc Ανά 20
Φιάλη 150 cc Ανά 30
Φιάλη 250 cc Ανά 30
Φιάλη 500 cc Ανά 20
Φιάλη     1 lt  Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
 • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
 • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
 • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).