ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

DIPROSPERO SC

Κωδικός: DIPROSPERO SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Dimethomorph 9% β/ο

Propamocarb hydrochloride 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 42,9 % β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Eναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην πατάτα.
Το dimethomorph ανήκει στην ομάδα αμιδίων του κινναμικού οξέος (CCA) και παρεμποδίζει το σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος. Είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση.
Το propamocarb HCl ανήκει στα καρβαμιδικά και παρεμποδίζει την βιοσύνθεση λιπιδίων και λιπαρών οξέων. Δρα ως πολλαπλός αναστολέας. Είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα και κινείται ακροπεταλικά.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60951/23.04.2020 

Σύντομη περιγραφή

Συμπυκνωμένο Eναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος / Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Πατάτα

Περονόσπορος

(Phytophthora infestans)

 200-1000  200  20-100

Από την έκπτυξη των κοτυληδόνων από την επιφάνεια του εδάφους (BBCH 09) ως την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

 5|7

14
  
Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει dimethomorph και propamocarb, τα οποία ανήκουν στις ομάδες H5 και F4 κατά FRAC.
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται:
• Η εναλλαγή μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης
• Να εφαρμόζετε προληπτικά τα μυκητοκτόνα της ομάδας Η5 (CCA).
• Από τις εφαρμογές μυκητοκτόνων που θα πραγματοποιηθούν κατά τα προγράμματα ψεκασμών, τα μυκητοκτόνα που ανήκουν στη ομάδα H5 (CCA) να αποτελούν έως το 50% αυτών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μετά την πάροδο 30 ημερών από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07 

GHS08

Συσκευασίες:

Φιάλη

400 cc

Ανά 30

Φιάλη

     1 lt

Ανά 16

Δοχείο

     2 lt

Ανά 6

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).