ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

ALANDIN 100 EC

Κωδικός: ALANDIN 100 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Penconazole 10% β/o

Βοηθητικές ουσίες: 89,36 % β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του ωιδίου σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, λαχανικά, καπνό, ανθοκομικά και άλλες καλλιέργειες.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

61033/26.04.2021 

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI (γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος                     κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)     

Ωίδιο 

(Erysiphe necator)

30 30 50-100 BBCH 53-79. 3│10-14

Επιτραπέζιο: 14 / Οινοποιήσιμο: 21

Βιομηχανικά φυτά: Καπνός

Ωίδιο

(Erysiphe cichoracearum)

- 50 20-100 BBCH 20-99. 2│10-14 14
Ανθοκομικά (Θ+Y):    30-50    50    50-100    BBCH 13-89.  2│7-12    ΔΟ  
Αγγελική Oidium evonimy japon
Αλθέα Puccinia sp.
Γαρυφαλλιά Puccinia sp.
Καλεντούλα Oidium sp., Puccinia sp.
Μπιγκόνια Erysiphe sp.
Ντάλια Sphaerotheca sp.
Πελαργόνιο Puccinia pelargonii-zonalis
Ποτεντίλα Puccinia sp.
Τριανταφυλλιά Sphaerotheca pannosa, Phragmidium sp.
 Χρυσάνθεμο  Puccinia horiana
Japanese spindle tree Oidium sp.
Καρποφόροι θάμνοιΒατόμουρα, Σμέουρα

Ωίδιο

(Podosphaera aphanis)

40 40 50-100 Έως το στάδιο BBCH 89. 1 3
Κολοκυνθοειδή (Θ+Y)Αγγούρι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Πεπόνι Ωίδιο

(Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

 35-50 50 50-120  BBCH 51-89. 2│10-14  3
Κολοκυνθοειδή (Θ+Y)Κολοκυθάκι Ωίδιο

(Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum)

 35-50 50  50-120  BBCH 51-79. 2│10-14  3
Λαχανικά: Αγκινάρα Ωίδιο

(Leveillula taurica, Erysiphe cichoracearum)

 - 50  50-100  BBCH 51-81. 2│10-12  14
Μηλοειδή: Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά  

Ωίδιο

(Podospaera leucotricha)

 25-50 50  50-140 

BBCH 71- 78

** δόση σκευάσματος 0,25 λτ/ΗΑ LWA

3│12-14  14
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Νεκταρίνια, Ροδακινιά  

Ωίδιο

(Podosphaera tridactyla, Podosphaera pannosa, Sphaerotheca pannosa)

 35-50 75  80-150  BBCH 71-89. 2│12-14  14
Σολανώδη (Θ+Y): Μελιτζάνα  

Ωίδιο

(Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)

 35-50  50  50-100 BBCH 51-89. 2│10-12  3
Σολανώδη (Θ+Y): Πιπεριά

Ωίδιο

(Leveillula taurica)

35-50 50 50-100 BBCH 55-89. 2│10-12 3
Σολανώδη: Toμάτα (Θ+Y)

Ωίδιο

(Leveillula taurica, Oidium neolycopersici)

35-50 50 50-100 BBCH 21-89. 2│10-12 3
Φράουλα (Θ+Υ)

Ωίδιο

(Podoshaera aphanis)

50 50 50-100 BBCH 41-89. 2│10-14 3

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

** HA LWA: 10.000 m2 έκταση επιφάνειας κόμης.
- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για μεταποίηση (τομάτα, φράουλα).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Για τις χρήσεις στα ανθοκομικά φυτά σε περίπτωση ποικιλιών ελάχιστα διαδεδομένων ή πρόσφατα εισηγμένων στη χώρα, να κάνετε δοκιμές μικρής έκτασης πριν επεκτείνετε την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία penconazole η οποία ανήκει στην ομάδα 3 κατά FRAC.

  • Στο αμπέλι και στα μηλοειδή η εφαρμογή του πρέπει να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο, στις υπόλοιπες καλλιέργειες (πυρηνόκαρπα, φράουλα, αγκινάρα, πιπεριά, τομάτα, μελιτζάνα και καλλωπιστικά) οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
  • Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην ξεπερνούν οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα DMIs το 50% των συνολικών επεμβάσεων.
  • Στις περιπτώσεις πολύ υψηλών προσβολών ή σε πολύ καθυστερημένες θεραπευτικές εφαρμογές, να εφαρμόζονται εναλλαγές μυκητοκτόνων διαφορετικών ομάδων ή μείγματα μυκητοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Αρχεία Προϊοντος

Συσκευασίες:

Φιάλη

100 cc

Ανά 30

Φιάλη

200 cc

Ανά 30

Φιάλη 400 cc Ανά 30

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).