ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

ORVEGO® 30/22,5 SC

Κωδικός: ORVEGO® 30/22,5 SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Ametoctradin 30% β/o
Dimethomorph 22,5% β/o
Βοηθητικές ουσίες: 51,41% β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Εναιώρημα 

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας των Ωομυκήτων (περονόσποροι). Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών του ametoctradin, μυκητοκτόνου επαφής με προληπτική δράση και του dimethomorph διασυστηματικού μυκητοκτόνου με προληπτική και θεραπευτική δράση το οποίο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των ωομυκήτων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

60355/ 07-03-2013

Σύντομη περιγραφή

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI (γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες (α) Στόχος                     κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (max.) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Κολοκυνθοειδή: 
Αγγούρι (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ), Πεπόνι (Υ)
Περονόσπορος
(Pseudoperonospora cubensis)
80-400 80 20-100 Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 2│7-10 3
Λαχανικά (Θ+Υ): Μαρούλι
 Περονόσπορος
(Bremia lactucae)
80-400 80 20-100 Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 2│7-10 7
Πατάτα
 Περονόσπορος
(Phytophthora infestans)
80-100 80 10-100 Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 3│5-10 7
Σολανώδη (Θ+Υ): Τομάτα
 Περονόσπορος
(Phytophthora infestans)
80-400 80 20-100 Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 3│7-10 3

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, ταχείας ανάπτυξη της βλάστησης ή υψηλής πίεσης της ασθένειας, συστήνεται η τήρηση των μικρότερων προτεινόμενων διαστημάτων μεταξύ των εφαρμογών.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του. Σε περίπτωση χρήσης του σε νέες ποικιλίες συνιστάται να γίνονται προκαταρκτικές δοκιμές σε λίγα φυτά, πριν την εφαρμογή του στην καλλιέργεια.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την προστασία των υπόγειων υδάτων:
- Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα ή άλλα σκευάσματα που περιέχουν ametoctradin περισσότερες φορές από αυτές που ορίζονται ανά έτος για την κάθε καλλιέργεια και αγροτεμάχιο. Στον μέγιστο αριθμό των εφαρμογών ανά έτος να υπολογίζετε και τις καλλιέργειες αμειψισποράς.
- Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ευάλωτες περιοχές δηλαδή σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση, αμμώδη εδάφη και χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Συνιστάται η εναλλαγή με σκευάσματα που έχουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Η είσοδος να επιτρέπεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

160 cc

Ανά 24

Φιάλη

400 cc

Ανά 10

Φιάλη 800 cc Ανά 10

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).