ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

HELSTAR 6,9 EW

Κωδικός: HELSTAR 6,9 EW

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Fenoxaprop-P-ethyl 6,9% β/ο

Clonquitocet-mexyl 3,45% β/ο (Αντιφυτοτοξικός παράγοντας)

Βοηθητικές ουσίες 93,09% β/β

Μορφή:

EW, Εναιώρημα, λάδι σε νερό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων σε σιτάρι και κριθάρι.

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και τον βλαστό και μεταφέρεται στις ρίζες και στα ριζώματα. Μετά την εφαρμογή οι νεότεροι ιστοί των φύλλων γίνονται χλωρωτικοί (κίτρινοι) ή νεκρωτικοί (καφέ) και τα φύλλα αποσχίζονται εύκολα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση των ζιζανίων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το Helstar 6.9 EW κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά βάσει της υπ’ αρ. 9373/106581 π.ε./07.04.2016 άδειας του Υ.Α.Α.Τ (Σχετικές Αποφάσεις YAAT, Downloads)

Σύντομη περιγραφή

Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE(β)  PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                      κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Σιτάρι (σκληρό και μαλακό)

Αγρωστώδη ζιζάνια  100-120  10-30

Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.

 1  ΔΟ
Κριθάρι                    

Αγρωστώδη ζιζάνια

100

10-30

Μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου της καλλιέργειας.

1 ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις:
  1. Το HELSTAR 6,9 EW εφαρμόζεται από το στάδιο των 2 φύλλων των ζιζανίων μέχρι και το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου. Ειδικά στη φάλαρη συνιστάται να εφαρμόζεται μέχρι τα μέσα του αδελφώματος.
  2. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια ξεπεράσουν το στάδιο του αδελφώματος καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση της φάλαρης.
  3. Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Σετάρια (Setaria spp.)
Τραχεία λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Αλεπονουρά (Alopecurus spp.)
Αγριοβρώμη (Avena spp.)
Φάλαρη (Phalaris spp.)
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες βρώμης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια καλλιεργητική περίοδο μπορούν να σπαρούν αραβόσιτος και σόργο αφού μεσολαβήσουν τρεις εβδομάδες μετά την εφαρμογή του Helstar 6.9 EW.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 1 lt  Ανά 16 
Δοχείο 5 lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).