ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

MESOLON 10 SC

Κωδικός: MESOLON 10 SC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Mesotrione 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 90,64% β/β

Μορφή:

SC, Συμπυκνωμένο Εναιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στον Αραβόσιτο. Απορροφάται κυρίως και ταχέως από τα φύλλα. Τα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των τρικετονών παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το Mesolon 10 SC κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά βάσει της υπ’ αρ. 2948/55178/ 28.03.2019 άδειας παράλληλου εμπορίου του Υ.Α.Α.Τ. 

Σύντομη περιγραφή

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος /Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α)
Στόχος κ.εκ. / 100 lt ψεκ. υγρού (Max) κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (Max) Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)
Αραβόσιτος Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια  - 75  11-40  Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο των 2 φύλλων μέχρι τα 9 φύλλα (BBCH 12-19) της καλλιέργειας.   1  Τελευταία εφαρμογή στο στάδιο των 9 φύλλων (BBCH 19) της καλλιέργειας. 
Μουχρίτσα (Echinochloa crus galli) - 150

(α) Θ = Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ = Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI = Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής

Παρατηρήσεις

1) Ευαίσθητα ζιζάνια:
Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus, AMARE), Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti, ABUTH), Λουβουδιά (Chenopodium album, CHEAL), Άγριο βλήτο (Amaranthus hybridus, AMACH), Τάτουλας (Datura stramonium, DATST), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum, SOLNI), Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium, XANSΤ).

2) Στη δόση των 150 κ.εκ./ στρέμμα περιορίζει την ανάπτυξη ετησίων αγρωστωδών ζιζανίων και κύπερης.

3) Η καλύτερη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν η εφαρμογή γίνεται από το φύτρωμα μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων των πλατύφυλλων ζιζανίων και στο στάδιο των 1-3 φύλλων των αγρωστωδών ζιζανίων.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Η εφαρμογή οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων πρέπει να απέχει 7 ημέρες πριν και 4 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Φυτοτοξικότητα:

Μη φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Αποφύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (τεύτλα, σπανάκι, μπιζέλια, σόγια, τριφύλλι, λαχανικά). Πιθανή εμφάνιση λεύκανσης των φύλλων του καλαμποκιού υπό συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας ή έντονων μεταβολών της θερμοκρασίας. είναι παροδικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις. Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή ή συνδυασμός με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης ή/και η εναλλαγή καλλιεργειών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρθεί μόνο αραβόσιτος στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί το φθινόπωρο να σπαρθούν χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη) και την επόμενη άνοιξη ηλίανθος, αφού προηγηθεί βαθειά άροση. - να μην σπέρνονται βαμβάκι πριν περάσουν τουλάχιστον 10 μήνες και ζαχαρότευτλα, παντζάρι, σπανάκι, αρακάς, φασόλι και σόγια πριν περάσουν τουλάχιστον 20 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Πρόσβαση των ζώων μετά από 12 ημέρες. Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία, γάντια και ανθεκτικά υποδήματα όταν εισέρχονται στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

  1 lt

Ανά 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).