ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

VERITY 750 SL

Κωδικός: VERITY 750 SL

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

MCPA οξύ 75% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 20,6% β/β

Μορφή:

SL, Πυκνό διάλυμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε Χειμερινά και Ανοιξιάτικα σιτηρά. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70377/28.01.2020

Σύντομη περιγραφή

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Ανοιξιάτικα σιτηρά (Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι)

Πλατύφυλλα ζιζάνια

100

20-40

Εφαρμόζεται νωρίς μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως την εμφάνιση του δευτέρου κόμβου (αρχή καλαμώματος) BBCH 13-32.

1

ΔΟ

Χειμερινά σιτηρά (Βρώμη, Κριθάρι, Σίκαλη, Σιτάρι)

Πλατύφυλλα ζιζάνια

100

20-40

Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση του πρώτο κόμβου (αρχή καλαμώματος) έως το στάδιο του φύλου σημαία BBCH 31-39.

1

ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις: 1. Τα ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 – 30 εκ ύψος ενώ βρίσκονται σε γρήγορη ανάπτυξη, 2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή. 4. Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10ο C ή μεγαλύτερη από 25οC. 5. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημιές κ.ά.

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Κενταύρια (Centaurea cyanus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine), Γεράνι (Geranium dissectum), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Λάμιο (Lamium spp), Χαμομήλι (Matricaria spp.), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Λάπαθο (Rumex sp), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Ζωχός (Sonchus arvensis), Σπέργουλα (Spergula arvensis), Στελλάρια (Stellaria media), Βερόνικες (Veronica spp), (Ridolfia segetum)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Aνθεμίδα (Anthemis arvensis), Καρδαμίνα (Cardamine hirsute), Κεράστιo (Cerastium spp.), Κίρσιο (Cirsium arvense), Πικρίς (Picris/Helminthotheca echioides), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις και στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λ.π.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης), για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας είναι δυνατή η επανασπορά, 4 βδομάδες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την άροση να μην καλλιεργηθούν ευαίσθητα φυτά όπως τομάτα, τεύτλα, βαμβάκι.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 450 cc  Ανά 30
Δοχείο 2650 cc Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).