ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

BUZIN 70 WG

Κωδικός: BUZIN 70 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Metribuzin 70% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 27,46% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε πατάτα, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος ΙΙ της φωτοσύνθεσης. Απορροφάται από τις ρίζες και το φύλλωμα των ζιζανίων και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φυτού.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70333/ 17.05.2019

Σύντομη περιγραφή

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γρ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Πατάτα

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια*.

 

40

20-40

 

Προφυτρωτικά από τη φύτευση μέχρι 3-4 ημέρες, πριν από το φύτρωμα της καλλιέργειας (BBCH 00-07).

1

60

30

Μεταφυτρωτικά από την εμφάνιση των νεαρών βλαστών έως ότου τα φυτά να έχουν ύψος 5-10 εκ. (BBCH 09-20).

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

  1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την εφαρμογή, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του σκευάσματος σε ευαίσθητες παρακείμενες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
  2. Η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας στο έδαφος ή σε περίπτωση που δε σημειώνεται βροχή μετά από την εφαρμογή.
  3. Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται σε ποικιλίες πατάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin: Spunta, Hermes, Solist, Veronique, Monnalisa, Lusa, Marabelle, Agatha, Fontane, Delicatesse, Natasa.

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Προφυτρωτική εφαρμογή:
Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Ευαίσθητα: Βλήτo (Amaranthus hybridus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Πολυκόμπι (Polygonum sp.)
Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοντοματιά ή Στύφνος (Solanum nigrum)

Μεταφυτρωτική εφαρμογή:
Πολύ ευαίσθητα: Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Ευαίσθητα: Λουβουδιά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Πολυκόμπι (Polygonum sp.)
Μετρίως ευαίσθητα: Αγριοντοματιά ή Στύφνος (Solanum nigrum), Βλήτo (Amaranthus hybridus)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στην πατάτα στις συνιστώμενες δόσεις και τον τρόπο εφαρμογής. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα κιτρινίσματος ή λεύκανση στα φύλλα, τα οποία δεν έχουν καμία επίπτωση στην ανάπτυξη ή στην απόδοση της καλλιέργειας, σε ποικίλες όπως Draga, Jaerla, Vivax, Lusa, Agria και Delicatesse.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να γίνει εναλλαγή επεμβάσεων με ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα πλαίσια αμειψισποράς και μεθόδων καλής γεωργικής πρακτικής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην ίδια περίοδο µπορεί να καλλιεργηθούν, µετά από όργωµα του χωραφιού, ψυχανθή και σιτηρά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Σακούλα 100 gr Ανά 30
Σακούλα 500 gr Ανά 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).