ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

ETERNITY 31,25/18,75 SE

Κωδικός: ETERNITY 31,25/18,75 SE

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

S-metolachlor 31,25% β/ο
Terbuthylazine 18,75% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 52,85% β/β

Μορφή:

SΕ, Γαλακτώδες Aιώρημα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.
Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.
To terbuthylazine δρα ως παρεμποδιστής του φωτοσυστήματος II της φωτοσύνθεσης.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70426/27.07.2021

Σύντομη περιγραφή

Γαλακτώδες Aιώρημα (SΕ)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (max.) Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)
Αραβόσιτος

 

 

Ευαίσθητα:

Βλήτα (Amaranthus Retroflexus)

Λουβουδιά (Chenopodium album)

Τάτουλας (Datura stramonium)

Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

Γλυστρίδα (Portulaca oleracea)

Σετάρια (Setaria sp.)

Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)

 

Μετρίως ευαίσθητα:

Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti)

400-500

20-30

α) Προσπαρτικά σε ξηρό έδαφος με ενσωμάτωση μέσα σε μία δύο ημέρες (3-5 εκ.).

Η εφαρμογή αυτή προτιμάται σε περιοχές με χαμηλή βροχόπτωση.

 

β) Προφυτρωτικά (1-4 ημέρες μετά τη σπορά αλλά πριν το φύτρωμα της καλλιέργειας και των ζιζανίων) (BBCH 00-10).

 

1 εφαρμογή κάθε 3 χρόνια

 

ΔΟ

Ευαίσθητα:

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli )

Βλήτ(Amaranthus Retroflexus)

Γλυστρίδα (Portulaca oleracea)

Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)

Σετάρια (Setaria verticilata)

 

Μετρίως ευαίσθητα:

Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)

Σετάρια (Setaria viridis)

Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti)

Λουβουδιά (Chenopodium album)

Τάτουλας (Datura Stramonium)

Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)

350-400

20-30

Μεταφυτρωτικά έως το 4ο φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 11-14), ή όταν οι μουχρίτσες και τα άλλα αγρωστώδη ζιζάνια είναι μέχρι το στάδιο των 2 φύλλων ενώ τα πλατύφυλλα είναι σε στάδιο 1-3 φύλλων.

 

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

  1. Οι μεγαλύτερες δόσεις εφαρμόζονται σε βαριά εδάφη ή σε υψηλούς πληθυσμούς ζιζανίων.
  2. Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.
  3. Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα συνίσταται πότισμα σε περίπτωση που δεν σημειωθεί βροχόπτωση εντός μιας (1) εβδομάδας από την προφυτρωτική εφαρμογή.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Καμία.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Μπορεί να εμφανιστούν ήπια συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για σποροπαραγωγή.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές S-metolachlor και terbuthylazine, οι οποίες ανήκουν στις αντίστοιχες ομάδες 15 και 5, κατά HRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά αραβόσιτου και σόργου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας ή σε πολύ φτωχά εδάφη να μη σπέρνονται χειμερινά σιτηρά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα από την ψεκαζόμενη φυλλική επιφάνεια.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 1 Lt Ανά 10
Δοχείο 5 Lt Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).