ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

FENHEX 24 EC

Κωδικός: FENHEX 24 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Oxyfluorfen 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 75,97 % β/β

Μορφή:

EC, Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70429/10.09.2021

Σύντομη περιγραφή

Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)
Αμπέλι (Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια)

 

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια

 

60

40

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το Φθινόπωρο (BBCH 00).

1

180

Ελιά

Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια 60 40  Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, το Φθινόπωρο – Χειμώνα κατά την διάρκεια ωρίμανσης των καρπών (BBCH 80-90) με παρουσία ή μη ελιών στο έδαφος. 1

21 ημέρες 

(παρουσία ελιών στο έδαφος) |

7 ημέρες (χωρίς παρουσία 

ελιών στο έδαφος)

Εσπεριδοειδή: Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια 60 40  Ψεκασμός κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.

Συνιστάται η εφαρμογή αρχές της Άνοιξης σε ποικιλίες μανταρινιάς και σε πρώιμες ποικιλίες πορτοκαλιάς και το Φθινόπωρο σε όψιμες ποικιλίες μανταρινιάς και πορτοκαλιάς (Navel).

 1 21 
Μηλοειδή: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά, Μουσμουλιά Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια 60 40  Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το Φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00).  1 180 
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Βυσσινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Κορομηλιά, Ροδακινιά Ετήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια 60 40  Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το Φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης, κατά το λήθαργο (BBCH 00).  1 180 

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

 1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.
 2. Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ.
 3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα.
 4. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος.
 5. Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη.
 6. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά υποφέρουν από στρες λόγω ξηρασίας, όταν αναμένεται βροχή και όταν φυσάει.
 7. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών από διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
 8. Καταπολεμούμενα ζιζάνια
  Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%)
  Αντράκλα (Portulaca oleracea), Λουβουδιά (Chenopodium album), Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), Άγρια Ρόκα (Diplotaxis erucoides), Αγριοβρώμη (Avena sterilis)
  Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%)
  Τριβόλι (Tribulus terrestris), Οξαλίδα (Oxalis acetosella), Καλεντούλα (Calendula arvensis)

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.

Φυτοτοξικότητα:

Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα από την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία οxyfluorfen η οποία ανήκει στην ομάδα 14 κατά ΗRAC.
Διαχείριση Ανθεκτικότητας:
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την άροση να μην καλλιεργηθούν ευαίσθητα φυτά όπως τομάτα, τεύτλα, βαμβάκι.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS02

GHS02

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 250 cc  Ανά 24
Φιάλη     1 Lt Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
 • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
 • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
 • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
 • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
 • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).