ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC

Κωδικός: QUIZALOFOP-P-ETHYL 5 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Quizalofop-p-ethyl 5% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 94,60% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

7808/09.01.2007 

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                       κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι

 

Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια

(1α)

 

 

 

 

Πολυετή Αγρωστώδη Ζιζάνια

(1β)

                   

100 – 150

 

 

 

 

 

200 - 300

                   

30-40

 

 

 

 

 

 30-40

                   

Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2–3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

                   

1

                   

80

Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα, Σόγια

60

Βιομηχανικά φυτά: Ηλίανθος, Καπνός

35

Καλλωπιστικά φυτά

M/E

Κτηνοτροφικά φυτά: Μηδική

21

Κολοκυνθοειδή: Κολοκύθι

7

Κολοκυνθοειδή: Πεπόνι

56

Λαχανικά: Καρότο, Μαρούλι, Σπανάκι

21

Λαχανικά: Λάχανο

56

Λαχανικά: Κρεμμύδι, Σέλινο

70

Λαχανικά: Ραδίκι, Σκόρδο

49

Μηλοειδή: Μηλιά

35

Πατάτα                                                          

35

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά

35

Σολανώδη: Πιπεριά, Τομάτα

56

Φράουλα

35

Ψυχανθή: Αρακάς

70

Ψυχανθή: Κουκιά, Ρεβίθι, Φακή

21

Ψυχανθή: Μπιζέλι

49

Ψυχανθή: Φασόλι

35

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

1. Καταπολεμούμενα Ζιζάνια
 
(α) Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: Αlopecurus spp. (Αλεπονουρές), Apera spicaventi (Ανεμόχορτο), Bromus spp. (Βρώμη), Dactylis spp. (Δακτυλίδες), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Echinochloa crus–galli (Μουχρίτσα), Eleusine indica (Ελευσίνη), Hordeum spp. (Κριθάρια), Lolium spp. (Ήρες), Phalaris spp. (Φαλαρίδες), Panicum spp. (Πάνικο), Setaria spp. (Σετάριες), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο), Triticum spp. (Σιτάρια).
 
(β) Πολυετή Ζιζάνια: Agropyron repens (Αγρόπυρο), Agrostis stolonifera (Άγρωστις), Cynodon dactylon (Αγριάδα), Paspalum spp. (Πάσπαλο), Sorghum halepense (Bέλιουρας από ριζώματα).
 
2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.
 
3. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.
 
4. Χρόνος Εφαρμογής:
Τα Cynodon dactylon καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 – 20 εκατοστά.
Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45 – 50 εκατοστά.
Η Poa annua (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 – 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμ.
 
5. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Συνδυασμός με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας και πρέπει να αποφεύγεται.

Φυτοτοξικότητα:

Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

SZ1- Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2- Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ5- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

SZ8- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ11- Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

 

Μη χρησιμοποιήσετε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του QUIZALOFOP–P-ETHYL SHARDA BALKAN 5 EC.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν 3 μήνες από την εφαρμογή του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 250 cc Ανά 30

Φιάλη

    1 lt

Ανά 16

Δοχείο

    3 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).