ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

RENOX® 40 SL

Κωδικός: RENOX® 40 SL

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

MCPA οξύ 40% β/ο (υπό μορφή άλατος Καλίου 47,6% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 63,5% β/β

Μορφή:

SL, Πυκνό Διάλυμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Μεταφυτρωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των φαινοξυαλκανοϊκών για την καταπολέμηση ετήσιων και ορισμένων πολυετών πλατύφυλλων ζιζανίων.

Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων, μετακινείται διασυστηματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς όπου ανατρέπει τον κανονικό ρυθμό αύξησης των κυττάρων. Προκαλεί επιναστία και ασύμμετρη ανάπτυξη των φυτών με χαρακτηριστική συστροφή και παραμόρφωση νεαρών φύλλων και βλαστών.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70002/29.11.2012 

Σύντομη περιγραφή

Πυκνό Διάλυμα (SL)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Ακαλλιέργητες εκτάσεις

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200-300

20-40

Δύο εφαρμογές την άνοιξη με μεσοδιάστημα 28 ημέρες.

Στάδιο ζιζανίων: Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη.

Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με τις μεγαλύτερες δόσεις από το μπουμπούκιασμα μέχρι πριν από την άνθηση.

2

Μ/Ε

Γκαζόν αγρωστωδών

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200-300

20-40

2

Μ/Ε

Μόνιμοι βοσκότοποι και λιβάδια με αγρωστώδη

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200-300

20-40

2

Μ/Ε

Σιτηρά: Αραβόσιτος

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200

20-40

Στάδιο αραβοσίτου: Από 3 έως 6 φύλλα.

Στάδιο ζιζανίων: Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη.

Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με τις μεγαλύτερες δόσεις από το μπουμπούκιασμα μέχρι πριν από την άνθηση.

1

Μ/Ε

Σιτηρά: Κριθάρι, Σιτάρι

Ετήσια και ορισμένα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια (2)

200

20-40

Στάδιο σιτηρών: Από το αδέλφωμα μέχρι την εμφάνιση του πρώτο κόμβου (αρχή καλαμώματος).

Στάδιο ζιζανίων: Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο ενώ βρίσκονται ακόμη σε γρήγορη ανάπτυξη.

Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται με τις μεγαλύτερες δόσεις από το μπουμπούκιασμα μέχρι πριν από την άνθηση.

1

Μ/Ε

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

1. Μην ψεκάζετε πριν το αδέλφωμα ή μετά την έναρξη της επιμήκυνσης του στελέχους των σιτηρών.

2. Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια:
Άγριο γογγύλι (Brassica napus), Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Γεράνια (Geranium spp.), Βούρλο μικρό (Juncus bufonius), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Ζωχός (Sonchus arvensis), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Καρδαμίνα (Cardamine hirsutα), Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), Λάμιο πορφυρό (Lamium purpureum), Λουβουδιά (Chenopodium album), Λουβουδιά πολύσπερμη (Chenopodium polyspermum), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris), Μυρώνι (Scandix pectin-veneris), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), Πεντάνευρα (Plantago spp.), Ρόκα (Eruca vesicaria), Σπέργουλα (Spergula arvensis).
 
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Αγριοράδικο (Taraxacum officinale), Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Aνθεμίδα (Anthemis arvensis), Βερόνικες (Veronica spp.), Κεράστιo (Cerastium spp.), Λάπαθα (Rumex spp.), Κίρσιο (Cirsium arvense), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Πικραλίδα (Crepis capillaris), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare), Ρανούγκουλοι (Ranunculus arvensis & Ranunculus repens), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Χαμομήλι (Matricaria spp.).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο MCPA.

Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή.

Να εφαρμόζεται όταν επικρατούν θερμοκρασίες μεταξύ 0οC και 25οC.

Αποφεύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, παγωνιά, νεροκρατήματα, ισχυροί ψυχροί άνεμοι κ.ά.

Σε περίπτωση εφαρμογής στο γκαζόν, να μην επιτρέπεται η είσοδος μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Στις περιπτώσεις αποτυχίας των ετήσιων καλλιεργειών είναι δυνατή η επανασπορά μετά από 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για δύο (2) εβδομάδες τουλάχιστον.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 850 cc Ανά 20

Δοχείο

    5 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).