ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

GENOXONE® ZX

Κωδικός: GENOXONE® ZX

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

2,4-D 9,3% β/ο

Triclopyr 10,36% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 67,8% β/β

Μορφή:

EC, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για θάμνους, βάτα/ πουρνάρια, ξυλώδη φυτά και άλλα πλατύφυλλα ζιζάνια.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70072/06.03.2014 

Σύντομη περιγραφή

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE(β)  PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού  κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Ακαλλιέργητες εκτάσεις

Βάτα (Rubus spp.), θάμνοι-πουρνάρια, ξυλώδης βλάστηση.

 

Πλατύφυλλα ζιζάνια:

i) ευαίσθητα:Κίρσιο (Cirsium arvense), τσουκνίδα (Urtica spp.), επιλόβιο (Epilobium spp.), Geum urbanum, γεράνι (Geranium spp.).

ii) μετρίως ευαίσθητα: Αγριοράδικο (Taraxacum spp.)

1.250

125

10

Ψεκασμός φυλλώματος με εστιακή εφαρμογή όταν το φύλλωμα έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά (BBCH 13 ως BBCH 91) από άνοιξη μέχρι τέλος καλοκαιριού.

1

Μ/Ε

Αποξήρανση κούτσουρων, κομμένων κορμών

Διάλυση σε αναλογία 1:2 σε νερό και εφαρμογή 325 ml/ m2 επιφάνειας κορμού

-

-

Απευθείας εφαρμογή στον κομμένο κορμό, αμέσως μετά το κόψιμο του κορμού, με ψεκασμό ή με επάλειψη.

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) 

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

1) Εστιακή εφαρμογή του προϊόντος με κατεργασία ≤20% της περιοχής.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Μη εφαρμόσιμο.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να αποφευχθεί η διασπορά σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες ή θερμοκήπια και η επαφή σταγονιδίων με κωνοφόρα ή άλλα δένδρα.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Η ελάχιστη περίοδος ενός μηνός είναι απαραίτητη μεταξύ της εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου και της σποράς σιτηρών. Σπορά ή φύτευση πλατύφυλλων καλλιεργειών θα πρέπει να αποφεύγεται την ίδια καλλιεργητική περίοδο με την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου. Φύτευση δένδρων μπορεί να γίνει ένα μήνα μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Για τα παραγωγικά ζώα 14 ημέρες.
Για τον άνθρωπο όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει εντελώς.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS02

GHS02

GHS05

GHS05

GHS07

GHS07

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη

250 cc

Ανά 20 

Φιάλη

    1 lt

Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).