Ανακαλούνται από 05/03/2008 από την αγορά όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν iprodione καθώς, σύμφωνα με τον εκτελεστικό Κανονισμό 2017/2091/ΕΕ αποφασίστηκε η μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας iprodione.

Από την ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διακινούνται τα προϊόντα ARVAΚ 50 WG (iprodione 50% β/β) και ROVRAL® AQUAFLO 50 SC (iprodione 50% β/o), τα οποία και ανακαλούνται με τις αρ. 1928/28335/22.02.2018 και 1925/28332/22.02.2018 Αποφάσεις, αντίστοιχα.

Σχετικά με τη διάθεση των υπαρχόντων αποθεμάτων ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 04/03/2018.
  2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης έως 20/4/2018
  3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες έως 05/06/2018.
  4. Οι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας των προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, θα πρέπει να επιστραφούν στην ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).