Επεκτείνεται με την υπ. αρ. 2555/45478/07.03.2019 Απόφαση το φάσμα δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Scorpion EC (Paraffin oil 96,9% β/β) και σε Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας.

Συγκεκριμένα, στο φάσμα δράσης του προϊόντος οι παρακάτω καλλιέργειες, για τον έλεγχο διαφόρων εντόμων και ακάρεων:

Ελιά, Ακτινίδιο, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά και Ροδιά.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το φάσμα δράσης του προϊόντος, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά από την παραπάνω τροποποίηση.
 
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431)  ή με τους κατά τόπους γεωπόνους/ τομεάρχες πωλήσεων της εταιρείας μας.