Επεκτείνεται, με την αρ. πρωτ. 1808/46956/26.05.2020 Απόφαση του ΥΑΑΤ, το φάσμα δράσης του εντομοκτόνου KITROFIN® 10 EC (δ.ο. pyriproxyfen 10%) και σε Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας.

Συγκεκριμένα, στο φάσμα του προϊόντος προστίθενται οι παρακάτω Καλλιέργειες / Χρήσεις:

ΓΚΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΦΡΑΠΑ, ΚΙΤΡΙΑ, ΠΕΡΓΑΜΟΝΤΟ, ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ, ΛΙΜΕΤΙΑ
Στόχος: Κοκκοειδή (Saissetia oleae, Lepidosaphes beckii, Aonidiella aurantii, Parlatoria pergandei).

ΚΥΔΩΝΙΑ, ΑΧΛΑΔΟΜΗΛΙΑ
Στόχος: Κοκκοειδή (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona).

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΚΑΡΥΔΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ
Στόχος: Κοκκοειδή (Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus, Quadraspidiotus sp., Eulecanium persicae, Eulecanium sp., Sphaerolecanium prunastri, Epidiaspis leperii, Lepidosaphes ulmi, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae).

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ), ΜΠΑΜΙΑ (Θ), ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΣΙ (Θ)
Στόχος: Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci).

Τέλος, στην ΕΛΙΑ προστίθενται στο φάσμα ως χρήση/στόχος, πέρα από το ήδη υπάρχον Λεκάνιο (Saissetia oleae), και τα παρακάτω είδη κοκκοειδών:
Πολλίνια (Pollinia pollini), Ψώρα της ελιάς (Leucaspis riccae), Ασπιδιωτός ή λευκή ψώρα (Aspidiotus nerii), Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 0431).