Χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά (αρ. πρωτ. 5654/153257/16.07.2020, αρ. άδειας: 8302) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) IANOS 48 SL (δ.ο. ethephon 48% β/ο), προϊόν της SHARDA CROPCHEM LIMITED, το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά από το δίκτυο της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ.

Το IANOS 48 SL είναι ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών, την αποφύλλωση και την πρωίμιση της συγκομιδής στο βαμβάκι.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τεχνικό τμήμα (τηλ. 210 555 0431), ενώ, για πληροφορίες σχετικά με την διάθεση του προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Παραγγελιών (τηλ. 210 555 9001-2) ή με τους κατά τόπους γεωπόνους/ τομεάρχες πωλήσεων της εταιρείας μας.