ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

MODETT® 25/28 SE

Κωδικός: MODETT® 25/28 SE

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Terbuthylazine 25% β/ο

Dimethenamid-p 28% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 48% β/β

Μορφή:

SE, Εναιώρημα - Γαλάκτωμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Το Modett® 25/28 SE εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά ως το 6ο πραγματικό φύλλο του καλαμποκιού για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Είναι ζιζανιοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbuthylazine παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα ΙΙ), ενώ το dimethenamid-p παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70254/21.11.2017 

Σύντομη περιγραφή

Γαλακτώδες Αιώρημα (SE)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ.(max) Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Αραβόσιτος           

Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια

200-300

10-40

Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας ή μεταφυτρωτικά έως το 6ο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 00-16).

1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό

ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ ή μεγάλη στα βαριά εδάφη.

Ετήσια αγρωστώδη: Digitaria saguinalis (αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Setaria spp. (σετάριες), Panicum spp. (πάνικο).

Ετήσια πλατύφυλλα: Abutilon theophrasti (αγριοβαμβακιά), Acalypha virginica – Amaranthus spp. (βλήτα), Anagallis arvensis (αναγαλλίδα), Bidens tripartita, Chenopodium album (λουβουδιά), Chenopodium ficifolium, Datura stramonium (τάτουλας), Fumaria officinalis (καπνόχορτο), Galinsoga parviflora (γκαλινσογκα), Galium aparine (κολλητσίδα), Galium palustre, Ipomoea purpurea/diversifolia (ιπομέα), Matricaria chamomilla (χαμομήλι), Mercurialis annua (σκαρολάχανο), Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Polygonum lapathifolium (λαπάτσα), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Polygonum convolvulus (αναρριχώμενο πολύγωνο), Portulaca oleracea (γλυστρίδα), Salsola kali (αλμυρίδι), Senecio vulgaris (μαρτιάκος), Sinapis arvensis (άγριο σινάπι), Solanum nigrum (αγριοντοματιά), Stellaria media (στελλάρια), Veronica persica (βερόνικα), Xanthium spp. (αγριομελιτζάνα).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την προστασία των γειτονικών καλλιεργειών αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες λιναριού, αγγουριού και ηλίανθου ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς.

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, κάνετε εναλλαγές με ζιζανιοκτόνα που ανήκουν σε χημικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμόστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, όπως αμειψισπορά, μηχανικές μέθοδοι ζιζανιοκτονίας, κλπ.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από ελαφρύ όργωμα μπορεί να σπαρεί μόνο αραβόσιτος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) μπορούν να σπαρούν το επόμενο φθινόπωρο μόνο σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι) ή ελαιοκράμβη.
Οι λοιπές καλλιέργειες μπορούν να σπαρούν μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) ή περίοδο αναμονής 12 μηνών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες).

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Δοχείο

5 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).