ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

MODETT® 25/28 SE

Code: MODETT® 25/28 SE

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Terbuthylazine 25% β/ο

Dimethenamid-p 28% β/ο

Βοηθητικές ουσίες 48% β/β

Μορφή:

SE, Εναιώρημα - Γαλάκτωμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Το Modett® 25/28 SE εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά ως το 6ο πραγματικό φύλλο του καλαμποκιού για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Είναι ζιζανιοκτόνο μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid-p που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbuthylazine παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα ΙΙ), ενώ το dimethenamid-p παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70254/21.11.2017 

Short Description

Γαλακτώδες Αιώρημα (SE)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ.(max) Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Αραβόσιτος           

Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια

200-300

10-40

Εφαρμόζεται προφυτρωτικά της καλλιέργειας ή μεταφυτρωτικά έως το 6ο πραγματικό φύλλο της καλλιέργειας (BBCH 00-16).

1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό

ΔΟ

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται στα ελαφριά εδάφη ενώ ή μεγάλη στα βαριά εδάφη.

Ετήσια αγρωστώδη: Digitaria saguinalis (αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli (μουχρίτσα), Setaria spp. (σετάριες), Panicum spp. (πάνικο).

Ετήσια πλατύφυλλα: Abutilon theophrasti (αγριοβαμβακιά), Acalypha virginica – Amaranthus spp. (βλήτα), Anagallis arvensis (αναγαλλίδα), Bidens tripartita, Chenopodium album (λουβουδιά), Chenopodium ficifolium, Datura stramonium (τάτουλας), Fumaria officinalis (καπνόχορτο), Galinsoga parviflora (γκαλινσογκα), Galium aparine (κολλητσίδα), Galium palustre, Ipomoea purpurea/diversifolia (ιπομέα), Matricaria chamomilla (χαμομήλι), Mercurialis annua (σκαρολάχανο), Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Polygonum lapathifolium (λαπάτσα), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Polygonum convolvulus (αναρριχώμενο πολύγωνο), Portulaca oleracea (γλυστρίδα), Salsola kali (αλμυρίδι), Senecio vulgaris (μαρτιάκος), Sinapis arvensis (άγριο σινάπι), Solanum nigrum (αγριοντοματιά), Stellaria media (στελλάρια), Veronica persica (βερόνικα), Xanthium spp. (αγριομελιτζάνα).

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Για την προστασία των γειτονικών καλλιεργειών αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από γειτονικές καλλιέργειες λιναριού, αγγουριού και ηλίανθου ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μειωμένης διασποράς.

Για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας, κάνετε εναλλαγές με ζιζανιοκτόνα που ανήκουν σε χημικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης και εφαρμόστε κατάλληλες γεωργικές πρακτικές, όπως αμειψισπορά, μηχανικές μέθοδοι ζιζανιοκτονίας, κλπ.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας και μετά από ελαφρύ όργωμα μπορεί να σπαρεί μόνο αραβόσιτος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) μπορούν να σπαρούν το επόμενο φθινόπωρο μόνο σιτηρά (σιτάρι και κριθάρι) ή ελαιοκράμβη.
Οι λοιπές καλλιέργειες μπορούν να σπαρούν μετά από βαθύ όργωμα (40 εκ.) ή περίοδο αναμονής 12 μηνών.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει (24 ώρες).

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Δοχείο

5 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.