ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

NIMBLE® 50/25 WG

Κωδικός: NIMBLE® 50/25 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Thifensulfuron methyl 50% β/β

Tribenuron methyl 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 21,9% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τη ρίζα των ζιζανίων.

Το NIMBLE® 50/25 WG είναι μίγμα δύο δραστικών συστατικών (Tribenuron methyl και Thifensulfuron methyl) που δρουν αναστέλλοντας το ένζυμο Ακετογαλακτική συνθετάση (ALS). Η καταστροφή των ζιζανίων επέρχεται μετά από 1 έως 3 εβδομάδες από την εφαρμογή.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70125/17.07.2015 

Σύντομη περιγραφή

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                      γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού (max) γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Σιτηρά: Κριθάρι, Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)          

Πλατύφυλλα ζιζάνια

(ετήσια και πολυετή)

7,5-25

3-5

20-40

Ψεκασμός μεταφυτρωτικά, μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία».

1

ΔΟ

(Καθορίζεται από το διάστημα της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής >120 ημερών)

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Ευαίσθητα ζιζάνια: Adonis aestivalis (Άδωνης), Allium vineale (Αγριοκρέμμυδο), Amarantus spp. (Βλήτα), Anthemis cotula (Ανθεμίς), Bifora radians (Μπιφόρα), Bilderdykia convolvulus (Αναριχώμενο Πολύγωνο), Capsella bursa-pastoris (Καψέλα), Chenopodioum album (Λουβουδιά), Geranium dissectum (Γεράνιο), Lamium purpureum (Λάμιο), Matricaria chamomilla (Χαμομήλι), Myagrum perfoliatum (Μύαγρο), Papaver rhoeas (Παπαρούνα), Polygonum aviculare (Πολυκόμπι), Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά), Portulaca oleracea (Αντράκλα), Ranunculus acer (Ρανούνκουλος), Rapistrum rugosum (Ράπιστρο), Rumex sp. (Λάπαθο), Sinapis arvensis (Σινάπι), Stellaria media (Στελλάρια), Vicia sativa (Αγριοαρακάς), Viola arvensis (Αγριοπανσές).

Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση): Cirsium sp. (Κίρσιο), Calystegia sepium (Περικοκλάδα Μεγάλη), Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα), Centaurea cyanus (Κενταύριο), Chrysanthemum segetum (Αγριομαργαρίτα), Fumaria officinalis (Καπνόχορτο), Scandix pectin-veneris (Μυρώνι), Veronica persica (Βερόνικα).

- Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.

- Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του, ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό στρες.

Μην αυξάνετε τις δόσεις.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Δεν έχει εφαρμογή.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 100 gr Ανά 12 

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Μάνδρα Αττικής η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

elliniki etaireia

+

100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ είναι αμιγώς ελληνική επιχείρηση, με παραγωγικό και εμπορικό χαρακτήρα η οποία δραστηριοποιείται από το 1961 στον τομέα της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και διανομής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Βιοκτόνων Προϊόντων (προϊόντα δημοσίας υγείας, τρωκτικοκτόνα), Προϊόντων Θρέψης - Λίπανσης και Αγροεφοδίων, με παραγωγική δυνατότητα άνω των 10.000 τόνων ετησίως και συνεργασίες με τις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες του χώρου.

diktyo poliseon

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων και διανομής, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Το ανθρώπινο δυναμικό των πωλήσεων της εταιρείας μας αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες - γεωπόνους με σημαντική εμπειρία στο χώρο της φυτοπροστασίας και λίπανσης των καλλιεργειών.

ellagret.gr - Home Section

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Φυτοπροστασίας (ΦΠ) και Λιπασμάτων.
  • Τυποποίηση, Συσκευασία, Διανομή, Προϊόντων Δημοσίας Υγείας και Τρωκτικοκτόνων (Βιοκτόνα).
  • Διανομή - Εμπορία Αγροτικών Εφοδίων.
  • Υπηρεσίες (τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, διανομή) για τρίτους.
  • Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου.
  • Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών με τις αρχές της υπεύθυνης φροντίδας (responsible care).