ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

NIMBLE® 50/25 WG

Code: NIMBLE® 50/25 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Thifensulfuron methyl 50% β/β

Tribenuron methyl 25% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 21,9% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι. Απορροφάται από το φύλλωμα και από τη ρίζα των ζιζανίων.

Το NIMBLE® 50/25 WG είναι μίγμα δύο δραστικών συστατικών (Tribenuron methyl και Thifensulfuron methyl) που δρουν αναστέλλοντας το ένζυμο Ακετογαλακτική συνθετάση (ALS). Η καταστροφή των ζιζανίων επέρχεται μετά από 1 έως 3 εβδομάδες από την εφαρμογή.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

70125/17.07.2015 

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                      γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού (max) γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Σιτηρά: Κριθάρι, Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)          

Πλατύφυλλα ζιζάνια

(ετήσια και πολυετή)

7,5-25

3-5

20-40

Ψεκασμός μεταφυτρωτικά, μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία».

1

ΔΟ

(Καθορίζεται από το διάστημα της τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής >120 ημερών)

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) ΔΟ: Το PHI δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής

Παρατηρήσεις

Ευαίσθητα ζιζάνια: Adonis aestivalis (Άδωνης), Allium vineale (Αγριοκρέμμυδο), Amarantus spp. (Βλήτα), Anthemis cotula (Ανθεμίς), Bifora radians (Μπιφόρα), Bilderdykia convolvulus (Αναριχώμενο Πολύγωνο), Capsella bursa-pastoris (Καψέλα), Chenopodioum album (Λουβουδιά), Geranium dissectum (Γεράνιο), Lamium purpureum (Λάμιο), Matricaria chamomilla (Χαμομήλι), Myagrum perfoliatum (Μύαγρο), Papaver rhoeas (Παπαρούνα), Polygonum aviculare (Πολυκόμπι), Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά), Portulaca oleracea (Αντράκλα), Ranunculus acer (Ρανούνκουλος), Rapistrum rugosum (Ράπιστρο), Rumex sp. (Λάπαθο), Sinapis arvensis (Σινάπι), Stellaria media (Στελλάρια), Vicia sativa (Αγριοαρακάς), Viola arvensis (Αγριοπανσές).

Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση): Cirsium sp. (Κίρσιο), Calystegia sepium (Περικοκλάδα Μεγάλη), Convolvulus arvensis (Περικοκλάδα), Centaurea cyanus (Κενταύριο), Chrysanthemum segetum (Αγριομαργαρίτα), Fumaria officinalis (Καπνόχορτο), Scandix pectin-veneris (Μυρώνι), Veronica persica (Βερόνικα).

- Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.

- Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του, ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Με στόχο την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες υπό στρες.

Μην αυξάνετε τις δόσεις.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Δεν έχει εφαρμογή.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 100 gr Ανά 12 

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.