ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

REBEL 100 EW

Code: REBEL 100 EW

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Cypermethrin 10% β/o

Βοηθητικές ουσίες 91,55% β/β

Μορφή:

EW, Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE(β) (ημέρες) PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                                            κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (Επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)

Ευδεμίδα (Lobesia botrana),

Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella),

Πυραλίδα (Sparganothis pilleriana),

Τζιτζικάκια (Scaphoideus titanus, Empoasa vitis),

Τσιγαρολόγος (Bustiscus betulae)

30-60

30

50-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

14

Βιομηχανικά φυτά: Βαμβάκι

Αγρότις (Agrotis segetum),

Ακανθώδες σκουλήκι (Earias insulana),

Αλευρώδης (Trialeurodes vaporarium, Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.),

Διπάροψη

Θρίπες  (Thrips tabaci),

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Προνύμφες Λεπιδοπτέρων,

Ρόδινο σκουλήκι (Pratyedra gossypiella),

Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis)

30-60

30

50-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

1

14

Βιομηχανικά φυτά: Ελαιοκράμβη

Αφίδες (Aphis spp.),

85-125

25

20-30

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

28

Γκαζόν (Γρασίδι)

Αλευρώδης (Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.)

100-150

30

20-30

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

Μ/Ε

Καλλωπιστικά Φυτά 

Αλευρώδης (Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.)

20-30

30

100-150

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

Μ/Ε

Κτηνοτροφικά φυτά: Μηδική

Αγρότις (Agrotis segetum),

Ακανθώδες σκουλήκι (Earias insulana),

Αλευρώδης (Bemisia tabaci),

Αφίδες (Aphis spp.),

Διπάροψη,

Θρίπες (Thrips tabaci)

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Προνύμφες Λεπιδοπτέρων,

Ρόδινο σκουλήκι (Pratyedra gossypiella),

Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis),

Φυτονόμος (Phytonomus variabilis)

25-75

30

40-120

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

14

Λαχανικά: Γογγύλι, Κινέζικο λάχανο, Κουνουπίδι,

Λαχανάκια βρυξελλών, Λάχανο, Μπρόκολο, Σελινόριζα

Autographa sp.,

Diabrotica sp.,

Αγρότις ή Καραφατμέ (Agrotis segetum),

Αλευρώδης (Trialeurodes vaporarium),

Άλτης (Phyllotreta sp.),

Αφίδες (Myzus sp., Aphis sp.),

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata),

Θρίπες (Thrips sp.),

Μαμέστρα (Mamestra sp.),

Πιερίδα (Pieris sp.),

Πλουτέλλα (Plutella sp.),

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Σποντόπτερα (Spondoptera litoralis),

Τζιτζικάκια (Empoasca sp.),

Φθοριμαία (Phthorimeae operculella)

30-75

30

40-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2│-

Σελινόριζα: 14

 

Λοιπά Λαχανικά: 7

Πατάτα

Αφίδες (Aphis spp.),

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata),

Φθοριμαία (Phthorimaea operculella)

30-75

30

40-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

14

Σιτηρά: Κριθάρι, Σιτάρι

Αφίδες (Aphis spp.),

Αγρότις (Agrotis segetum)

85-125

30

20-30

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

21

Σολανώδη (Θ+Υ): Τομάτα

Autographa sp.,

Diabrotica spp.,

Αγρότις ή Καραφατμέ (Agrotis segetum),

Αλευρώδης (Bemissia tabaci),

Αφίδες (Myzus spp, Aphis spp.),

Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata),

Θρίπες (Thrips sp.),

Μαμέστρα (Mamestra sp.),

Πιερίς (Pieris spp.),

Πλουτέλλα (Plutella sp.),

Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera),

Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis),

Τζιτζικάκια (Empoasca spp.),

Φθοριμαία (Phthorimaea operculella)

30-60

30

50-100

Με την εμφάνιση της προσβολής.

2

3 (Θ)

7 (Υ)

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο 

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Π.χ. Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.

Παρατηρήσεις:

Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25°C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών.

Το μίγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο ψεκαστικό μέσο.

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHSO9

GHS09

Σχετικά αρχεία

Συσκευασίες:

Φιάλη

100 cc

Ανά 30

Φιάλη

500 cc

Ανά 30

Φιάλη

    1 lt

Ανά 16

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.