ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Εντομοκτόνα

IMIDAN® 50 WP

Code: IMIDAN® 50 WP

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Phosmet 50% β/β

Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Μορφή:

WP, Βρέξιμη Σκόνη

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Βρέξιμη Σκόνη (WP)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής MAE│ME(β) (ημέρες) PHI(γ) (ημέρες)    
Καλλιέργειες(α) Στόχος                                      γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Ελιά

Δάκος (Dacus oleae)

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae)

75

150

200

Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση της προσβολής από την άνθηση έως την ωρίμανση των καρπών (BBCH 61-69).

210

21

Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά

Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata)

50

100

200

Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο που οι καρποί έχουν το 90% του τελικού μεγέθους, έως την ωρίμανση (BBCH 79-89).

1

14

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Αχλαδομηλιά, Κυδωνιά, Μηλιά

Καρπόκαψα (Cydia pomonella)

150

150

100

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση (BBCH 67-85).

220

28

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά

Ανάρσια (Anarsia lineatella)

Καρπόκαψα (Cydia molesta)

Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata)

150

150

100

Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο μικρών καρπών έως την αλλαγή χρώματος των καρπών (BBCH 71-85).

210

14

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

(1) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

(2) Στην ποικιλία ελιάς Καλαμών, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση Ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (24 ώρες).

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS06

GHS06

GHS08

GHS08

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Κουτί

   700 gr

Ανά 12

Κουτί

1.200 gr

Ανά 12

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.