ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Μυκητοκτόνα

PLATOON 80 WG

Code: PLATOON 80 WG

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Fosetyl-Al 80% β/β
Βοηθητικές ουσίες 16,7% β/β

Μορφή:

WG, Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Το PLATOON 80 WG κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά βάσει της με αρ. πρωτ. 1812/19611/14.02.2013 χορήγηση άδειας παράλληλης εισαγωγής του Υ.Α.Α.Τ (Σχετικές Αποφάσεις YAAT, Downloads)

Short Description

Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)

Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE│ME(β) (ημέρες)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος γραμ./ 100 lt ψεκ. υγρού γραμ. σκευάσματος/ στρ. (max) Όγκος ψεκ. υγρού

(lt/ στρ.)

Αμπέλι (οινοποιήσιμo)

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)

250-300

75-330

30-110

Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας (2).

4│10-14

28

Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Πορτοκαλιά

Φυτόφθορα (Phytophthora spp.)

250-300

250-450

100-150

1ος ψεκασμός την άνοιξη, στην αρχή της άνθησης, 2ος ψεκασμός τον Ιούλιο και 3ος τον Οκτώβρη – Νοέμβρη.

3│-

15

Μηλοειδή: Αχλαδιά, Μηλιά

Φυτόφθορα λαιμού και ριζών (Phytophthora spp.)

250-300

200-360

80-120

Ο πρώτος τον Απρίλιο, ο δεύτερος τον Ιούλιο και ο τρίτος Σεπτέμβρη – Οκτώβρη.

3│-

28

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE│ME: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο) │Μεσοδιάστημα Εφαρμογών (σε ημέρες)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

(1) Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
(2) Συνιστάται ο συνδυασμός του με μυκητοκτόνα επαφής (με δ.ο. mancozeb, folpet) για να επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασμούς μετά την άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν Mancozeb. Δεν συνδυάζεται με χαλκούχα σκευάσματα και με διαφυλλικά λιπάσματα με βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί το PLATOON 80 WG αφού περάσει μία εβδομάδα απο την εφαρμογή.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Συσκευασίες:

Κουτί

            100 gr

Ανά 30

Σακούλα             400 gr Ανά 20
Κουτί                1 Kg Ανά 16
Κουτί             2,5 Kg Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.