ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ζιζανιοκτόνα

SANAPHEN 600 EC

Code: SANAPHEN 600 EC

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

2,4-D οξύ 60% β/ο (υπό μορφή 2,4-D 2-αίθυλο έξυλο εστέρας: 90,5% β/ο)

Βοηθητικές ουσίες 13,48% β/β

Μορφή:

EC, Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και αραβόσιτου.

Σε βιοχημικό επίπεδο το 2,4-D δρα όπως και οι φυσικές αυξίνες, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση στους μεριστωματικούς ιστους των βλαστών και των ριζών και τελικά τη νέκρωση των φυτών.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος κ.εκ. σκευάσματος/ στρ. Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Αραβόσιτος

Πλατύφυλλα ζιζάνια (*)

50-100

20-40

Μεταφυτρωτική εφαρμογή στο στάδιο 3-6 φύλλων του αραβόσιτου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων.

1

M/E

Κριθάρι, Σιτάρι

Πλατύφυλλα ζιζάνια(*)

50-100 20-40 Μεταφυτρωτική εφαρμογή κατά την περίοδο του αδελφώματος έως τον πρώτο κόμβο και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-6 φύλλων. 1 60 

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

(*) Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Eυαίσθητα ζιζάνια: Abutilon theophrasti (αγριομπαμπακιά), Anagallis arvensis (αναγαλλίδα), Amaranthus retroflexus (τραχύ βλήτο), Bifora radians (μπιφόρα), Chenopodium album (λουβουδιά), Cirsium arvense (κίρσιο), Convolvulus arvensis (περιπλοκάδα), Lamium amplexicaule (δωδεκάνθι), Papaver rhoeas (κοινή παπαρούνα), Raphanus raphanistrum (ραπανίδα), Sinapis arvensis (άγριο σινάπι), Solanum nigrum (αγριοντοματιά).

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Datura stramonium (τάτουλας), Galium aparine (μεγαλόκαρπη κολλητσίδα), Polygonum aviculare (πολυκόμπι), Polygonum persicaria (αγριοπιπεριά), Veronica persica (βερόνικα).

Παρατηρήσεις:

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του σταδίου ανάπτυξης και της πυκνότητας των ζιζανίων.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

-

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για την παραγωγή σπόρου.

Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30οC.

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα

1. Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

2. Συνιστώνται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερης από 2 ατμόσφαιρες) για την αποφυγή μεταφοράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες.

3. Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ζεστές, εφαρμόστε το κατά τις βραδινές ώρες.

4. Χρησιμοποιείστε ξεχωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

5. Χρησιμοποιείστε επίπεδα ακροφύσια (flat fan) κατά την εφαρμογή.

6. Μην μολύνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό ή γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

7. Μην μολύνετε λίμνες, ρυάκια, κανάλια, ή υδατοσυλλογές με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

-

Σήμανση σκευάσματος (Καν. 1272/2008/ΕΚ):

GHS07

GHS07

GHSO9

GHS09

Συσκευασίες:

Φιάλη 600 cc Ανά 20

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.