ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ειδικά Προϊόντα

HEDIX PRO 5 SL

Code: HEDIX PRO 5 SL

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Mepiquat chloride 5% β/o

Βοηθητικές ουσίες 95% β/β

Μορφή:

SL, Υδατικό Διάλυμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Ρυθμιστής ανάπτυξης του βαμβακιού για την παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και την πρωίμηση της παραγωγής. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του γιββερελλικού οξέος.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Υδατικό Διάλυμα (SL)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης Δοσολογία  Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ,δ)(ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος

κ.εκ. σκευάσμ./στρ.

Όγκος ψεκ. υγρού (lt/ στρ.)

Βαμβάκι                

Παρεμπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και της πρωίμησης της παραγωγής.

α) 150

β)   50

α) 40

β) 60

Εφαρμόστε από την αρχή μέχρι και το τέλος της άνθησης.

α) 1

β) 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες

Μ/Ε

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

(δ) Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο

Παρατηρήσεις

 

1. Μην ψεκάζετε το σκεύασμα εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες.
2. Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, από τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα.
3. Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προσκολλητικό.
4. Οι τρεις εφαρμογές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μια εφαρμογή να γίνεται μόνο εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον αγρό.

Λοιπές Πληροφορίες

Συνδυαστικότητα:

Το HEDIX 5 SL συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μείγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Φυτοτοξικότητα:

Δεν αναμένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις.

Ειδικές συνθήκες (γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές) υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

To σκεύασμα συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.

Συσκευασίες:

Φιάλη

1 lt

Ανά 12

Δοχείο

3 lt

Ανά 4

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.