ellagret.gr - Preheader Section

ellagret.gr - Header Section

ellagret.gr - Main Section

ellagret.gr - Main Component

ellagret.gr - Main Top info

Ειδικά Προϊόντα

MERIDIEN 5 GB

Code: MERIDIEN 5 GB

Πληροφορίες

Εγγυημένη Σύνθεση/ δ.ο.:

Metaldehyde 5% β/β

Βοηθητικές ουσίες 94,9% β/β

Μορφή:

GB, Κοκκώδες Δόλωμα

Κατηγορία/ Περιγραφή:

Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Δρα από στομάχου.

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας:

Short Description

Κοκκώδες Δόλωμα (GB)

Σύρετε τον πίνακα προς τα αριστερά για να τον δείτε ολόκληρο
Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης

Δοσολογία

(κιλά σκευάσμ./στρ.)

Τρόπος/ Χρόνος Εφαρμογής

MAE(β)

PHI(γ) (ημέρες)
Καλλιέργειες(α) Στόχος

Ανθοκομικές καλλιέργειες

Αμπελώνες

Δενδρώνες

Καλλιεργούμενοι αγροί

Λαχανόκηποι

Σπορεία

Φυτώρια

Κοχλίες (Σαλιγκάρια)

 

Γυμνοσάλιαγκες (Λείμακες, Αρίονες)

0,7-1

Σκορπίζεται μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων γύρω από τα φυτά και τα δέντρα.

Εφαρμόζεται και στην γραμμή σποράς σε πλάτος 20 εκ ή σε λωρίδες γύρω από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει την μετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές.

 

Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν οι κοχλίες και οι λείμακες κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα το απόγευμα. Επανάληψη της εφαρμογής σε έντονες προσβολές ή μετά από ισχυρές βροχές. Για ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις κατά τη σπορά ή μετά τη σπορά ή φύτευση / μεταφύτευση.

3

Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδώδιμα μέρη των φυτών που είναι έτοιμα προς κατανάλωση.

(α) Θ: Καλλιέργεια Θερμοκηπίου, Υ: Υπαίθρια Καλλιέργεια

(β) MAE: Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών (ανά καλλιεργητική περίοδο)

(γ) PHI: Διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (σε ημέρες)

Παρατηρήσεις

α) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του πληθυσμού των κοχλίων / λειμάκων. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες η ποσότητα σκευάσματος ανά δέντρο είναι περίπου 30 γραμ.
β) Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
γ) Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.
δ) Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δυο μέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.

Λοιπές Πληροφορίες

Φυτοτοξικότητα:

Δεν είναι φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 14 ημέρες.

Κρατείστε τα κοτόπουλα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 7 ημέρες.

Συσκευασίες:

Σακούλα

500 gr

Ανά 20

Σακούλα

   1 Kg

Ανά 16

Σακούλα    5 Kg Ανά 4
Σάκος  25 Kg -

Τα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. Προσοχή στις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα όπως αυτά καθορίζονται στην ετικέτα του σκευάσματος.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας του προϊόντος τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες χρήσεως καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για την έγκριση και χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

ellagret.gr - Bottom info

ellagret.gr - Home Section

diaxeirisi small

+

WASTE MANAGEMENT

In our company’s installations in Mandra of Attica, waste management is done according to the national and international legislation that determines waste processing and disposal, as it is being described analytically in the approved environmental terms. 

elliniki etaireia

+

100% HELLENIC COMPANY

ELLAGRET S.A. is a purely Hellenic business, with productive and trading character. It has been active since 1961 in the sector of production, formulation, packaging and distribution of plant protection products, biocides (public health products, rodenticides), crop nutrition products - fertilizers and agricultural supplies, with production capacity of more than 10.000 tons annually and cooperation with the biggest Hellenic and international companies of the sector. 

diktyo poliseon

ALL OVER GREECE

ELLAGRET S.A. has a national sales and distribution network, which covers all the regions of Greece. The human resources of company’s sales consist of professional scientists - agriculturists with great experience in plant protection and crop nutrition. 

ellagret.gr - Home Section

Activity Sections

  • Formulation, Packaging, Distribution of Plant Protection Products and Fertilizers.
  • Formulation, Packaging, Distribution of Biocides (Public Health products, Rodenticides).
  • Distribution - Trading of Agricultural Supplies. 
  • Services for third parties: Formulation, packaging, storage and distribution.
  • Quality control services.
  • Development of new and innovative product and technologies under the principles of responsible care.