Βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υ.Α.Α.Τ. με αρ.πρωτ. 102383/08.11.2011, τροποποιείται η έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊοντος COURAGE 200 SL (imidacloprid 20% β/ο) ως προς την εγγυημένη σύνθεση, τον τρόπο και χρόνο εφαρμογής, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R) και τις φράσεις προφύλαξης (S).

Ως εκ τούτου, λόγω των ανωτέρω αλλαγών προκύπτει η νέα, ανάλογη διαμόρφωση στην ετικέτα του προϊόντος. (Δείτε στο συνημμένο αρχείο τις αλλαγές που αναφέρονται στην εν λόγω τροποποίηση).

Δείτε την απόφαση