Σε εφαρμογή του Καν. 2016/1822/ΕΕ για την τροποποίηση των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) για τη δ.ο. deltamethrin, τροποποιήθηκε, με την Απόφαση 744/8586/02.03.2017, η άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος του προϊόντος PHANTOM 2.5 EC (δ.ο. deltamethrin 2,5% β/ο).

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, τροποποιείται το φάσμα δράσης του προϊόντος και το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής (PHI) για ορισμένες καλλιέργειες.

Συγκεκριμένα:

1. Αφαιρούνται από το φάσμα δράσης του προϊόντος οι καλλιέργειες της Μηδικής και του Σπανακιού.
2. Τροποποιείται το φάσμα δράσης του προϊόντος καθώς και το PHI κάποιες καλλιέργειες.

Βρείτε εδώ το νέο/ τροποποιημένο φάσμα δράσης του προϊόντος.

Όσον αφορά στη διάθεση των αποθεμάτων:

1. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνα με την παλιά έγκριση μέχρι τις 02/05/2017.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με ετικέτα σύμφωνη με την παλιά έγκριση, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για τις παραπάνω τροποποιήσεις τους επαγγελματίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τον Καν. 2016/1822/ΕΕ.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος, οφείλουν να συμμορφώνονται με την παραπάνω απόφαση τροποποίησης του φάσματος του προϊόντος.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431) ή με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρίας μας.