Η ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ διαθέτει στην ελληνική αγορά το εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο LAOTTA 1,8 ΕC (δ.ο. abamectin 1,8% β/ο), προϊόν της LAINCO S.A., Ισπανίας, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά με την 13125/142073 π.ε./ 05.05.2017 ΥΑ (Αρ. έγκρισης κυκλοφορίας: 14.607/05-05-2017).

Το LAOTTA 1,8 ΕC είναι εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου κατά των κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων και με έγκριση σε ένα ευρύ φάσμα καλλιεργειών: Πορτοκαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), Φράουλα (Θ), Τομάτα (Θ+Υ), Κολοκύθι (Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ), Μαρούλι και λοιπά σαλατικά υπαίθρου.

Βρείτε εδώ αναλυτικότερες πληροφορίες για το προϊόν και το φάσμα δράσης του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα παραγγελιών της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 555 9001-2) και με τους κατά τόπους τομεάρχες γεωπόνους της εταιρίας μας.