Τροποποιήθηκε/ διορθώθηκε το φάσμα δράσης του MORGAN 80 WG, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4879/47911/22.05.2017 ΥΑ.

Η διόρθωση αφορά στο φάσμα δράσης του προϊόντος και συγκεκριμένα:

Στις καλλιέργειες: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο, στο Μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλ. Περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες, η φράση:

«Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH>7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH<7,5»

Διορθώνεται σε:

«Συνολικά 10 εφαρμογές σε εδάφη με pH<7,5 και μέχρι 6 εφαρμογές για εδάφη με pH>7,5»

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της εταιρίας μας (Τηλ. 210 5550 431).