Τροποποιείται το φάσμα δράσης των προϊόντων που περιέχουν dimethoate (σκεύασμα ΕΛΛΑΓΡΕΤ: DIMETHOL PROGRESS 40 EC, dimethoate 40% β/ο), καθώς, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1135/ΕΕ, τροποποιούνται τα MRLs για τις δ.ο. dimethoate και omethoate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.

Συγκεκριμένα, αφαιρούνται από το φάσμα δράσης του προϊόντος οι καλλιέργειες της κολοκύθας, του πεπονιού και του καρπουζιού. Οι παραπάνω αλλαγές είναι άμεσα εφαρμόσιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης του Καν. 2017/1135/ΕΕ και θα πρέπει πλέον να διασφαλίζεται η μη χρήση του προϊόντος στις παραπάνω καλλιέργειες.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τεχνικό Τμήμα της ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ (τηλ. 210 5550431).