Χορηγήθηκε, με την υπ' αριθ. 3997/38847/21.06.2017 απόφαση, οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ14-0124 στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με την εμπορική ονομασία KILLER NEO Wheat (brodifacoum 0,0029% β/β).

Το KILLER NEO είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα σε σπόρους σιταριού (ΑB) και περιέχει το δρων συστατικό brodifacoum (0,0029% β/β). Το σκεύασμα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του καφέ αρουραίου (Rattus norvegicus) και του οικιακού ποντικού (Mus musculus), σε εσωτερικούς και εξωτερικούς (γύρω από κτίρια) χώρους.

Το KILLER NEO προορίζεται τόσο για Επαγγελματική όσο και Μη επαγγελματική χρήση (χρήση από το ευρύ κοινό). Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τη συχνότητα εφαρμογής καθώς και τη μέθοδο και τις προϋποθέσεις εφαρμογής για κάθε μια από τις δυο ομάδες χρηστών (επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση), μπορείτε να βρείτε στην απόφαση έγκρισης του προϊόντος.

Το προϊόν σύντομα θα διατίθεται από την ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ σε διάφορες συσκευασίες και πρόκειται να αντικαταστήσει το υπάρχoν KILLER AB, καθώς, σε εφαρμογή του Καν. 1179/2016/ΕΕ (ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό CLP, Καν. 1272/2008/ΕΕ), μετά την 31/08/2018 δεν θα επιτρέπεται η χρήση αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων με περιεκτικότητα δ.ο. άνω των 0,003% (30 ppm) από το ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες).